Σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες δύο μέρες μαθητές των Μουσικών σχολείων διεκδικούν καλύτερη εκπαίδευση στα Μουσικά σχολεία της χώρας.

 

Την Τρίτη (29/11) έγινε κινητοποίηση και πορεία στην Καβάλα, όπου συμμετείχαν οι περισσότεροι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Οι μαθητές αναφέρουν πως ήταν μια σιωπηλή διαμαρτυρία υπέρ της μουσικής εκπαίδευσης. Στην Καβάλα υπάρχει το διαρκές αίτημα ανέγερσης ενός κτιρίου που θα φιλοξενήσει το Μουσικό Λύκειο και το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας. Αυτά σήμερα φιλοξενούνται σε χώρους του 6ου Γενικού Λυκείου.