Για τον μήνα Σεπτέμβριο, τα ραντεβού, με τους γιατρούς, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τακτικό απογευματινό εξωτερικό ιατρείο πέραν του τακτικού ωραρίου, στα πλαίσια της Ολοήμερης Λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι ακόλουθες ημερομηνίες είναι :

 

                     

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :

ONLINE  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ