"Το νομοσχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που λόγω της ιδιομορφίας τους και του επιχειρηματικού τους προφίλ, αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση", σύμφωνα με τον βουλευτή Καβάλας της ΝΔ Γιάννη Πασχαλίδη

 

 

Ο βουλευτής του νομού Καβάλας, Γιάννης Πασχαλίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών" ανέφερε ότι «με το παρόν σχέδιο νόμου διαφαίνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να δώσει κίνητρα για εταιρικούς μετασχηματισμούς μέσω συγχωνεύσεων, διασπάσεων και μετατροπών, στις οποίες οι εμπλεκόμενες εταιρείες μπορεί να μετέχουν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα».

 

Όπως λέει, το νομοσχέδιο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που λόγω της ιδιομορφίας τους και του επιχειρηματικού τους προφίλ, αδυνατούν να έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση.

 

Έτσι, καθίσταται άμεσης προτεραιότητας η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η μετάβαση των επιχειρήσεων της χώρας σε ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον.

 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Πασχαλίδης, σημείωσε ότι με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την αντιμετώπιση του πολύ σύντομου «κλεισίματος» των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με το μεγαλύτερο κίνητρο να αποτελεί η απαλλαγή κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών για έως 9 φορολογικά έτη, υπό την προϋπόθεση ενός ελάχιστου αθροιστικά κύκλου εργασιών, τόσο στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων όσο και στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων.

 

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση «ο βουλευτής υπογράμμισε την προσπάθεια της Κυβέρνησης να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους αγρότες, παρέχοντάς το κίνητρο  της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά 50% στα συνεργατικά σχήματα».

 

Το μέτρο θα έχει άμεση ισχύ, από το τρέχον φορολογικό έτος, και αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που:

 

•      Είτε είναι μέλη συλλογικών σχημάτων (συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών),

 

•      Είτε συνάπτουν έγγραφη σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας, με την προϋπόθεση διάθεσης στον συνεταιρισμό ή στον αγοραστή αντίστοιχα ποσοτήτων ίσων με το 75% όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του εκάστοτε αγρότη. Κάτι που αποτελεί άλλη μια καινοτομία.

 

Κλείνοντας την ομιλία του ο βουλευτής ανέφερε: «Η κυβέρνηση μας έχει κατανοήσει απόλυτα ότι τα συνεργατικά σχήματα μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική μας οικονομία και γι’ αυτό παρέχει κίνητρα για την ανάπτυξη τους. Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία πολλών καλών νέων θέσεων απασχόλησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

 

(δελτίο Τύπου Γ. Πασχαλίδης)