Απάντησε ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στην ερώτηση των βουλευτών της Ελληνικής Λύσης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Νέας Περάμου με τη Θάσο (δες ΕΔΩ) μετά και από αίτημα των επαγγελματιών της περιοχής (δες ΕΔΩ). 

 

Σύμφωνα με τον κ. Πλακιωτάκη: οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δρομολογούν τα πλοία τους σε γραμμές της επιλογής τους σύμφωνα με την ελεύθερη επιχειρηματική τους πρωτοβουλία. Η Πολιτεία από την πλευρά της φροντίζει να διασφαλίζεται η κοινωνικοοικονομική συνοχή και ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

 

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο υπουργός: 

 

"Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις θαλάσσιες ενδομεταφορές στη χώρα μας, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες δρομολογούν τα πλοία τους σε γραμμές της επιλογής τους σύμφωνα με την ελεύθερη επιχειρηματική τους πρωτοβουλία. Η Πολιτεία από την πλευρά της φροντίζει να διασφαλίζεται η κοινωνικοοικονομική συνοχή και ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών της χώρας.

 

Ειδικότερα, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες, σύμφωνα με τον ν.2932/2001 (Α’145), υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για την δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους. 

 

Αν με την διαδικασία αυτή δεν επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη των πάγιων αναγκών του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει σε δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών, άνευ μισθώματος. 

 

Σε περίπτωση που και με τη διαδικασία αυτή δεν καλυφθούν οι μεταφορικές ανάγκες, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, εκδίδεται προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

 

Η νήσος Θάσος συνδέεται με το διοικητικό της κέντρο, την Καβάλα, με δύο ακτοπλοϊκές γραμμές, Κεραμωτή – Θάσος και Πρίνος Θάσου – Καβάλα, οι οποίες αποτελούν πορθμεία με αδιάκοπη καθημερινή σύνδεση από και προς το νησί, χωρίς να εντάσσονται στις περιπτώσεις υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου δεύτερου και το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001.

 

Συγκεκριμένα, η γραμμή Κεραμωτή – Θάσος εξυπηρετείται από δώδεκα επιβατηγά- οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία με είκοσι δύο έως είκοσι τέσσερα πλήρη δρομολόγια ημερησίως την χειμερινή περίοδο και τριάντα τέσσερα πλήρη δρομολόγια την θερινή περίοδο. Αντίστοιχα, η γραμμή Πρίνος Θάσου – Καβάλα εξυπηρετείται από τέσσερα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία με δύο έως τρία πλήρη δρομολόγια ημερησίως την χειμερινή περίοδο και τέσσερα έως πέντε πλήρη δρομολόγια την θερινή περίοδο.

 

Σε κάθε περίπτωση, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αξιολογούνται τα αιτήματα των πλοιοκτητριών εταιρειών, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του νησιού, ενώ παράλληλα εξετάζεται θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών".