Στο πλαίσιο των εργασιών τσιμεντόστρωσης, θα γίνει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Θράκης, στο τμήμα της από την οδό 7ης Μεραρχίας μέχρι την οδό Αλκινόου, για το χρονικό διάστημα από τις 7 το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας 22/11/21 μέχρι και τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής 26/11/21.

 

 Τις πρώτες δύο μέρες θα  εκτελεστούν εργασίες καθαίρεσης σκυροδέματος και φορτοεκφόρτωσης για την απομάκρυνση των υλικών καθαίρεσης. 

 

Τις επόμενες δύο ημέρες θα πραγματοποιηθούν εργασίες σκυροδέτησης στη μία λωρίδα κίνησης των οχημάτων, με κατεύθυνση προς την οδό Αλκίνοου. Αντίστοιχη παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί αργότερα και στην άλλη λωρίδα του δρόμου, μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων υποδομής. 

 

Την πέμπτη ημέρα η  οδός θα παραμείνει κλειστή  μέχρι την εξασφάλιση των  αντοχών της επίστρωσης σκυροδέματος του οδοστρώματος.