Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν στο νομό Καβάλας την Κυριακή 5 Ιουλίου για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος.

Τα εκλογικά τμήματα είναι τα εξής:

 

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ(Έδρα Θάσος)

 

1ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θάσου/Λιμένα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θάσου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένα Θάσου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Ζ".

   Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου καθώς και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θάσου.

 

2ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θάσου/Λιμένα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θάσου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένα Θάσου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Η" μέχρι και "Κ".

 

3ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θάσου/Λιμένα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θάσου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένα Θάσου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Μ".

     Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Καβάλας (Θάσος) και το προσωπικό των πλοίων Ε/Γ-Ο/Γ ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ Ν.Π.11892 και Ε/Γ-Ο/Γ:ΘΑΣΟΣ ΙΙΙ.

 

4ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θάσου/Λιμένα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θάσου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένα Θάσου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" μέχρι "Σ" (ΣΟΦΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ).

 

5ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θάσου/Λιμένα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θάσου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Γυμνάσιο-Λύκειο Λιμένα Θάσου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΤΑΛΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

 6ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θεολόγου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θεολόγου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ" (ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).

 

 7ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θεολόγου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θεολόγου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ) μέχρι και "Ο".

 

 8ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θεολόγου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θεολόγου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

  9ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Θεολόγου -Συνοικισμός ΠΟΤΟΥ.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Θεολόγου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Ποτού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΠΟΤΟΥ του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

10ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Καλλιράχης. 

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καλλιράχης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Καλλιράχης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

11ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Καλλιράχης. 

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καλλιράχης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Καλλιράχης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Ψ".

 

 12ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Λιμεναρίων.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι  "Κ" (ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ).

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Λιμεναρίων.

 

13ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Λιμεναρίων.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΔΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) μέχρι "Μ" (ΜΑΛΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

 

14ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Λιμεναρίων.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) μέχρι "Π" (ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ).

 

15ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λιμεναρίων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Λιμεναρίων.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΡΑΒΙΣΤΑ ΑΝΝΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

16ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μαριών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μαριών.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Μαριών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

17ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μαριών-Συνοικισμός ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μαριών.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Μαριών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

18ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παναγίας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Παναγίας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Παναγίας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ).

 

19ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παναγίας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Παναγίας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Παναγίας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΓΑ ΑΡΓΥΡΗ) μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

20ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποταμιάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ποταμιάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

 

21ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποταμιάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ποταμιάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΡΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

22ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πρίνου

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Πρίνου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό-Γυμνάσιο Πρίνου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

23ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πρίνου

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Πρίνου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό-Γυμνάσιο Πρίνου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

24ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ραχωνίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ραχωνίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Ραχωνίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

25ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ραχωνίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ραχωνίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Ραχωνίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Ψ".

 

26ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Σωτήρος.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Σωτήρος.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Σωτήρος.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ(Έδρα Καβάλα)

 

1.ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ(Έδρα Καβάλα)

 

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

27ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Γ" (ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ).

 

28ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ) μέχρι και "Κ" (ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).

 

29ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΪΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).

 

30ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ) μέχρι "Μ" (ΜΙΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

 

31ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 7ο Δημ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΙΧ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).

 

32ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 15ο Δημ. Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) μέχρι "Σ" (ΣΑΦΡΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ).

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας των κρατουμένων σε αυτό καθώς και του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας.

 

33ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 15ο Δημ. Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΧΙΑΣΒΙΛΙ ΣΥΜΕΩΝ) μέχρι "Τ" (ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ).

 

34ο Εκλογικό Τμήμα:Α΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 15ο Δημ. Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΙΝΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) μέχρι και "Ψ".

   Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του Επιτελείου της Αστυνομικής Δ/νσης Καβάλας, το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας καθώς και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

35ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Γ" (ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ).

 

36ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΕΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ) μέχρι "Ζ" (ΖΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).

 

37ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ζ" (ΖΓΟΥΡΟ ΑΝΔΡΕΑ) μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

 

38ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΓΑ ΖΩΗ) μέχρι "Λ" (ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

39ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΗΣ) μέχρι "Μ" (ΜΠΑΚΛΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

40ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΑΛΑΓΟΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

 

41ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ) μέχρι "Σ" (ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

 

42ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Τ" (ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).

 

43ο Εκλογικό Τμήμα:Β΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 4ο Γυμνάσιο Καβάλας (Ζουμπουλάκειο).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ) μέχρι και "Ω".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

44ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Β".

 

45ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" μέχρι και "Ε".

 

46ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ζ" μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

 

47ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ) μέχρι "Κ" (ΚΥΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ).

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό των 7731, 7732, 7734, 7737 Στρατιωτικών Μονάδων.

 

48ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ) μέχρι "Μ" (ΜΟΣΧΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ).

 

49ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

50ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ).

 

51ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΛΑΙ ΕΡΙΣΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

 

52ο Εκλογικό Τμήμα:Γ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.) Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΑΜΑ ΑΘΗΝΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

53ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Β" (ΒΙΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ).

 

54ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Β" (ΒΛΑΜΗ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Δ" (ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ).

 

55ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΗΜΑ ΑΝΙΕΖΑ) μέχρι "Ι" (ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).

 

56ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ι" (ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΑΤΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ).

 

57ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΦΑ ΑΝΘΟΥΛΑ) μέχρι "Κ" (ΚΩΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

 

58ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι "Μ" (ΜΗΤΣΙΝΙΑΡΟΥ ΖΩΗ).

 

59ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΙΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) μέχρι και "Ν".

 

60ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ξ"  μέχρι "Π" (ΠΕΡΤΣΕΜΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ).

 

61ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΕΤΑΒΡΑΤΖΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ) μέχρι "Σ" (ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ).

 

62ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΤΑΝΤΖΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ) μέχρι "Τ" (ΤΣΙΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ).

 

63ο Εκλογικό Τμήμα:Δ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο 1ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι και "Ω".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

64ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Β" (ΒΛΗΤΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ).

 

65ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Β" (ΒΟΓΔΑ ΕΥΑΝΘΙΑ) μέχρι "Δ" (ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ).

 

66ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέχρι "Κ" (ΚΑΜΗΛΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ).

 

67ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) μέχρι "Κ" (ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ).

 

68ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΝΙΑΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Λ" (ΛΗΜΝΙΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ).

 

69ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

 

70ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ)

 

71ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ) μέχρι "Π" (ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ).

 

72ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΡΙΜΙΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΥΡΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ).

 

73ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΦΕΤΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ).

 

74ο Εκλογικό Τμήμα:Ε΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου  Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 12ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΟΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

75ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΒΔΙΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) μέχρι "Α" (ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ).

 

76ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ) μέχρι "Γ" (ΓΑΛΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).

 

77ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Γ" (ΓΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).

 

78ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Ε" (ΕΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ).

 

79ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ε" (ΕΜΒΟΛΙΑΔΟΥ ΔΟΜΝΑ) μέχρι "Ι" (ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ).

 

80ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ι" (ΙΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

 

81ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΕΡΤΙΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ).

 

82ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ).

 

83ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΥΤΑΛΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ) μέχρι "Λ" (ΛΕΞΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ).

 

84ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ) μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ).

 

85ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΥΘΕΝΤΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΠΕΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ).

 

86ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΕΗ ΣΜΑΡΩ) μέχρι "Ν" (ΝΤΕΡΙΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ).

 

87ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" (ΝΤΙ ΝΑΠΟΛΗ ΚΙΑΡΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ).

 

88ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ) μέχρι  "Π" (ΠΟΤΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΝΑ).

 

89ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Σ" (ΣΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ).

 

90ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΙΑΜΑΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ) μέχρι "Σ" (ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).

 

91ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΑΒΑΝΛΗ ΧΡΥΣΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΑΠΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).

 

92ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΑΡΙΚΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Χ" (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΠΗ).

 

93ο Εκλογικό Τμήμα:ΣΤ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 6ο Ενιαίο Λύκειο Καβάλας (πρώην Πολυκλαδικό).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Χ" (ΧΑΜΟΥΞΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

94ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι "Α" (ΑΣΤΕΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ).

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας.

 

95ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" (ΑΣΥΡΙΑΝ ΑΓΚΟΠ) μέχρι "Γ" (ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

 

96ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Δ" (ΔΗΜΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ).

 

97ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΙΑΒΑΤΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Θ" (ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ).

 

98ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Θ" (ΘΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΑΠΡΙΟ ΤΖΕΜΜΑ).

 

99ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΖΟΥΝΙΑ ΣΜΑΡΩ).

 

100ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΗΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΡΥΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).

 

101ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Μ" (ΜΑΜΤΣΑΔΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ).

 

102ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΝΑΒΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΟΥΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).

 

103ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Γυμνάσιο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΟΥΡΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ) μέχρι "Ν" (ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ)

 

104ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ).

 

105ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ).

 

106ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι και "Σ" (ΣΟΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ).

 

107ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) μέχρι "Τ" (ΤΗΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ).

 

108ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ) μέχρι "Φ" (ΦΙΛΩ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ).

 

109ο Εκλογικό Τμήμα:Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 24ο Δημοτ.Σχολείο Καβάλας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Φ" (ΦΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

110ο Εκλογικό Τμήμα: Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου ΚαβάλαςΣυνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτ.Σχολείο Παληού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΠΑΛΗΟΥ του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΑΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ).

 

111ο Εκλογικό Τμήμα: Ζ΄Εκλογικό Διαμέρισμα Δήμου ΚαβάλαςΣυνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτ.Σχολείο Παληού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΠΑΛΗΟΥ  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

112ο Εκλογικό Τμήμα:Η’Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Ι".

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Καβάλας.

 

113ο Εκλογικό Τμήμα:Η’Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ).

 

114ο Εκλογικό Τμήμα:Η΄Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.

   Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι και "Ρ".

 

115ο Εκλογικό Τμήμα:Η’Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Καρβάλης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νέας Καρβάλης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο  του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

116ο Εκλογικό Τμήμα:Θ’Εκλογικό Διαμέρισμα Χαλκερού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Χαλκερού.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Χαλκερού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

 

117ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Γ" (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ).

 

118ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Γ" (ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ) μέχρι και "Ι".

 

119ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΝΑ) μέχρι "Κ" (ΚΕΝΤΙΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ).

 

120ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) μέχρι "Λ" (ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ).

 

121ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΕΠΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

 

122ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΑΑΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ).

 

123ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ) μέχρι "Τ" (ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

 

124ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρηνίδων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Δημ.Κοινότητα Κρηνίδων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

125ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Ι" (ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ).

 

126ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ι" (ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ).

 

127ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι "Σ" (ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ).

 

128ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αμυγδαλεώνα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμυγδαλεώνα.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΚΟΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

129ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Δ".

 

130ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ε" μέχρι "Κ" (ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ).

 

131ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΡΧΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ) μέχρι και "Μ".

 

132ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" μέχρι και "Σ".

 

133ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Ζυγού.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" μέχρι και "Ψ".

 

134ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κορυφών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Κορυφών.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κορυφών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

135ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρυονερίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κρυονερίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Γυμνάσιο Κρυονερίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

136ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κρυονερίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κρυονερίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Γυμνάσιο Κρυονερίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ) μέχρι και "Ψ".

 

137ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λιμνιών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λιμνιών.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λιμνιών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

138ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λυδίας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λυδίας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Λυδίας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι  "Μ" (ΜΕΡΣΙΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ).

 

139ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λυδίας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λυδίας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Λυδίας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΗΝΑ) μέχρι και "Χ".

 

140ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Π.Καβάλας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Π.Καβάλας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Π.Καβάλας .

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

141ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πολύστυλου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Πολύστυλου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Πολύστυλου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

142ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πολύστυλου –Συνοικισμός ΔΑΤΟΥ.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Πολύστυλου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο  Δάτου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΔΑΤΟΥ, του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

143ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πολύνερου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πολύνερου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Πολύνερου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

144ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φιλίππων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Φιλίππων.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΟΥΦΟΥ ΕΛΕΝΗ).

 

145ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φιλίππων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Φιλίππων.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ).

 

146ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φιλίππων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Φιλίππων.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΣΑΠΟΡΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ) μέχρι και"Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

  2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ(Εδρα Χρυσούπολη)

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

 

147ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αγιάσματος.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :΅Τοπ.Κοινότητα  Αγιάσματο.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Λ" (ΛΕΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

 

148ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αγιάσματος.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Αγιάσματος.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΕΠΙΔΑ ΑΓΑΘΗ) μέχρι και "ψ".

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας καθώς και η 17720 Στρατιωτική Μονάδα.

 

149ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ν.Καρυάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ν.Καρυάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Ν.Καρυάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΑΤΣΙΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ).

 

150ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ν.Καρυάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ν.Καρυάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Ν.Καρυάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΦΑΛΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ).

 

151ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ν.Καρυάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ν.Καρυάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Ν.Καρυάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι και  "Ψ".

 

152ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κεραμωτής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Κεραμωτής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Δ" (ΔΟΥΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΖΩΗ).

 

153ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κεραμωτής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Κεραμωτής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΟΥΛΟΥΚΙΤΑΚΗ ΒΑΙΑΝΗ) μέχρι "Λ" (ΛΙΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ).

 

154ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κεραμωτής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Κεραμωτής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ"  (ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ) μέχρι και "Π" (ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

 

155ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κεραμωτής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Κεραμωτής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΡΕΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

156ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Πηγών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πηγών.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Νηπιαγωγείο Πηγών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Λ" (ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ).

 

157ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Πηγών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πηγών.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Νηπιαγωγείο Πηγών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" (ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι και "Ψ".

 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ

 

158ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λεκάνης

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λεκάνης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Λεκάνης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Ο".

 

159ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Λεκάνης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Λεκάνης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Λεκάνης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" μέχρι και "Χ".

 

160ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Κοσμά.

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Τοπ.Κοινότητα Αγίου Κοσμά.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κοσμά.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

161ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Διποτάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Διποτάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Διποτάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

162ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Δύσβατου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Δυσβάτου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το Δημοτικό Σχολείο Δυσβάτου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

163ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ελαφοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ελαφοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Ελαφοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

164ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κεχροκάμπου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κεχροκάμπου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο  Δημοτικό Σχολείο Κεχροκάμπου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

165ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κεχροκάμπου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κεχροκάμπου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο  Δημοτικό Σχολείο Κεχροκάμπου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

166ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μακρυχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Τοπ.Κοινότητα Μακρυχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μακρυχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

167ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πλαταμώνα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πλαταμώνα.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Πλαταμώνα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

168ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Β" (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

 

169ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Β" (ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ) μέχρι "Δ" (ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ).

 

170ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΗΜΑΡΑ ΑΝΝΑ) μέχρι "Κ" (ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ).

     Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Χρυσούπολης.

 

171ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΔΗΡ ΟΓΛΟΥ ΜΑΒΗ) μέχρι "Κ" (ΚΒΕΛΑΤΖΕ ΜΟΥΡΤΑΖ).

 

172ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι "Κ" (ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

 

173ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ).

 

174ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) μέχρι "Μ" (ΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ).

 

175ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

176ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) μέχρι και "Ρ".

 

177ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" μέχρι "Τ" (ΤΑΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ).

 

178ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΑΜΒΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ) μέχρι "Τ" (ΤΣΙΠΛΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ).

 

179ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσούπολης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Χρυσούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο νέο δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

180ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αβραμηλιάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αβραμηλιάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Αβραμηλιάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

181ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γέροντα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γέροντα.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Γέροντα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

182ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γέροντα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γέροντα.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Γέροντα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ"  μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

183ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γραβούνας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γραβούνας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

184ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γραβούνας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γραβούνας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Γραβούνας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Χ".

 

185ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Διαλεκτού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Διαλεκτού.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Διαλεκτού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

186ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ερατεινού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ερατεινού.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

187ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ερατεινού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ερατεινού.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

188ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζαρκαδιάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ζαρκαδιάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Ζαρκαδιάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

189ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ζαρκαδιάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ζαρκαδιάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Ζαρκαδιάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Ψ".

 

190ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ν.Ξεριά.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ν.Ξεριά.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο  Δημοτικό Σχολείο Ν.Ξεριά.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ).

 

191ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ν.Ξεριά.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ν.Ξεριά.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο  Δημοτικό Σχολείο Ν.Ξεριά.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΙΓΓΟΣ ΔΗΜΟΣ) μέχρι και "Ψ".

 

192ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παραδείσου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Παραδείσου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  Δημοτικό Σχολείο Παραδείσου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

193ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πέρνης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πέρνης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Πέρνης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

194ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πέρνης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πέρνης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Πέρνης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

195ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πετροπηγής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πετροπηγής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  πρώην Κοινοτικό κατάστημα Πετροπηγής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

196ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πετροπηγής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Πετροπηγής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο  πρώην Κοινοτικό κατάστημα Πετροπηγής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Ψ".

 

197ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποντολίβαδου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Ποντολίβαδου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ποντολίβαδου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

198ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποντολίβαδου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Ποντολίβαδου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Ποντολίβαδου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Ψ".

 

199ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Χρυσοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ).

 

200ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Χρυσοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΜΕΝΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΕΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

 

201ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Χρυσοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ(Έδρα Ελευθερούπολη)

α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

202ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης (Τέρμα Μαυρομιχάλη).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Β" (ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ).

 

203ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης (Τέρμα Μαυρομιχάλη).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από  "Β" (ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) μέχρι και "Δ".

 

204ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης (Τέρμα Μαυρομιχάλη).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ε" μέχρι "Κ" (ΚΑΡΑΚΩΣΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ).

 

205ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης (Τέρμα Μαυρομιχάλη).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΡΑΛΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) μέχρι "Κ" (ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ).

         Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27,προσωπικό της 3043(Β)  Στρατιωτικής Μονάδας.

 

206ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης (Τέρμα Μαυρομιχάλη).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι "Μ" (ΜΑΜΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ).

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Ελευθερούπολης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευθερούπολης καθώς και των 6041, 6053, 7038, 9414 Στρατιωτικών Μονάδων.

 

207ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Tο Γυμνάσιο Ελευθερούπολης (Τέρμα Μαυρομιχάλη).

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΝΑΚΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ) μέχρι "Μ" (ΜΠΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ).

 

208ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο 1ο Δημ.Σχολείο Ελευθερούπολης (Αγ.Νικολάου 5)- Παλαιό κτίριο.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) μέχρι "Π" (ΠΑΠΑΧΤΣΙΑΝ ΓΙΟΥΡΙ).

 

209ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο 1ο Δημ.Σχολείο Ελευθερούπολης (Αγ.Νικολάου 5)- Παλαιό κτίριο.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ) μέχρι "Σ" (ΣΙΩΜΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ).

 

210ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο 1ο Δημ.Σχολείο Ελευθερούπολης (Αγ.Νικολάου 5)- Παλαιό κτίριο.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΚΑΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι "Τ" (ΤΣΕΡΤΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ).

 

211ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερούπολης

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Δημ.Κοινότητα Ελευθερούπολης.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο 1ο Δημ.Σχολείο Ελευθερούπολης (Αγ.Νικολάου 5)- Νέο κτίριο.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Τ" (ΤΣΙΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

212ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Αμισιανών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμισιανών.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Αμισιανών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).

 

213ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Αμισιανών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αμισιανών.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Tο Δημοτικό Σχολείο Αμισιανών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΟΥΔΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι και "Χ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

214ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Αντιφιλίππων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αντιφιλίππων.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

215ο Εκλογικό Τμήμα: Εκλογικό Διαμέρισμα Αντιφιλίππων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αντιφιλίππων.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Αντιφιλίππων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "ψ".

 

216ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κηπιών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κηπιών.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Κηπιών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

       

217ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κοκκινοχώματος.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Κοκκινοχώματος

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοχώματος.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΕΥΣΕΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).

 

218ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κοκκινοχώματος.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Κοκκινοχώματος

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοχώματος.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Π" (ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ).

 

219ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κοκκινοχώματος.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Κοκκινοχώματος

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοχώματος.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

220ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Χρυσοκάστρου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Χρυσοκάστρου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το Δημοτικό Σχολείο Χρυσοκάστρου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

 

221ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Περάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Νέας Περάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι   και "Ζ".

 

222ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Περάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Νέας Περάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Θ" μέχρι "Μ" (ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ).

    Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεεγγεγραμμένοι υπηρετούντες στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27 της 7736 Στρατιωτικής Μονάδας.

 

223ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Περάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Νέας Περάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) μέχρι "Σ" (ΣΑΧΠΕΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ).

 

224ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Περάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Νέας Περάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Σ" (ΣΒΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

225ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Ανδρέα.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Αγίου Ανδρέα.

Κατάστημα ψηφοφορίας: Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αγ. Ανδρέα.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς .

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

226ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου .

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Ελαιοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

227ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ελαιοχωρίου .

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Ελαιοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Χ".

 

228ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ελευθερών.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών .

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΑΛΦΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ).

 

229ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ελευθερών.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών .

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΑΜΙΝΑΚΗ ΑΝΝΑ) μέχρι "Μ" (ΜΠΟΥΣΤΙΝΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ).

 

230ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ελευθερών.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ελευθερών.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΥΛΟΘΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) μέχρι και "Χ".

 

231ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα  Μυρτοφύτου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μυρτοφύτου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Μυρτοφύτου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος, εκλογείς.

 

232ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Ηρακλείτσας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Νηπιαγωγείο Ν.Ηρακλείτσας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

233ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νέας Ηρακλείτσας.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Νέας Ηρακλείτσας.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Νηπιαγωγείο Ν.Ηρακλείτσας.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

234ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Φωλεάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Φωλεάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Το Δημοτικό Σχολείο Φωλεάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

 

235ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ακροποτάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Ακροποτάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ακροποτάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

236ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ακροποτάμου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Ακροποτάμου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ακροποτάμου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Χ".

 

237ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γαληψού.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γαληψού.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Δημοτικό Σχολείο Γαληψού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

238ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κάριανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κάριανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Κάριανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

239ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Κάριανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Κάριανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Κάριανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) μέχρι και "Χ".

 

240ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ορφανίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ορφανίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ορφανίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΟΥΡΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ).

 

241ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ορφανίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Ορφανίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ορφανίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) μέχρι και "Ψ".

     Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Ορφανίου.

 

242ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Οφρυνίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Οφρυνίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

     Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσει επίσης και το γραμμένο στις ειδικές καταστάσεις του άρθρου 27, προσωπικό της 9240 Στρατιωτικής Μονάδας.

 

243ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Οφρυνίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Οφρυνίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

244ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποδοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Ποδοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

245ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποδοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Τοπ.Κοινότητα Ποδοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Ψ".

 

246ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Ποδοχωρίου –

Συνοικισμός ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ.

Εδρα Εκλογικού τμήματος :Δημ.Κοινότητα Ποδοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο του Οικισμού.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Συνοικισμού ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

247ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νικήσιανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νικήσιανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημ.Σχολείο Νικήσιανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι  "Δ" (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ).

 

248ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νικήσιανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νικήσιανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημ.Σχολείο Νικήσιανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Δ" (ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) μέχρι "Κ"(ΚΟΜΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

249ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νικήσιανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νικήσιανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημ.Σχολείο Νικήσιανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) μέχρι "Μ" (ΜΠΑΡΟΥΧΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ).

 

250ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νικήσιανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νικήσιανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημ.Σχολείο Νικήσιανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΠΑΣΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) μέχρι "Π" (ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

251ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Νικήσιανης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Δημ.Κοινότητα Νικήσιανης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Γυμνάσιο Νικήσιανης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Π" (ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΡΓΥΡΗ) μέχρι και "Ψ".

Στο τμήμα αυτό, θα ψηφίσουν επίσης και οι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών.

 

252ο Εκλογικό  Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γεωργιανής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γεωργιανής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Γεωργιανής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΠΡΟΥΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ).

 

253ο Εκλογικό  Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Γεωργιανής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Γεωργιανής.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Γεωργιανής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) μέχρι και "Χ".

 

254ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Παλαιοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Ι".

 

255ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Παλαιοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" μέχρι "Μ" (ΜΑΔΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ).

 

256ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Παλαιοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ) μέχρι και "Π".

 

257ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Παλαιοχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Παλαιοχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ρ" μέχρι και "Ω".

 

 

ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ

 

258ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μουσθένης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μουσθένης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μουσθένης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Κ" (ΚΛΟΥΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

 

259ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μουσθένης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μουσθένης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μουσθένης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Κ" (ΚΟΚΑΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) μέχρι και"Ψ".

 

260ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Αυλής.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Αυλής.

Κατάστημα ψηφοφορίας : Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Αυλής.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

261ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Δωματίων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Δωματίων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Πρώην Δημοτικό Σχολείο  Δωματίων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ).

 

262ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Δωματίων.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Δωματίων.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Πρώην Δημοτικό Σχολείο Δωματίων.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΑΡΚΟΤΣΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) μέχρι και "Ψ".

 

263ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μελισσοκομείου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Τοπ.Κοινότητα Μελισσοκομείου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Μ".

 

264ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μελισσοκομείου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος:Τοπ.Κοινότητα Μελισσοκομείου.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Πρώην Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Ν" μέχρι και "Χ".

 

265ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μεσιάς.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μεσιάς.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Το Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Μεσιάς.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν όλοι, οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς.

 

266ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μεσορόπης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μεσορόπης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Μεσορόπης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι "Μ" (ΜΙΧΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ).

 

267ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Μεσορόπης.

Εδρα Εκλογικού τμήματος : Τοπ.Κοινότητα Μεσορόπης.

Κατάστημα ψηφοφορίας :Tο Δημοτικό Σχολείο Μεσορόπης.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" (ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ) μέχρι και "Ψ".

 

268ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πλατανοτόπου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Πλατανοτόπου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Νηπιαγωγείο Πλατανοτόπου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Λ".

 

269ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Πλατανοτόπου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Πλατανοτόπου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Νηπιαγωγείο Πλατανοτόπου.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Μ" μέχρι και "Ψ".

 

270ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Σιδηροχωρίου .

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Σιδηροχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Νηπιαγωγείο Καραβαγγέλη.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Α" μέχρι και "Κ".

 

 

271ο Εκλογικό Τμήμα:Εκλογικό Διαμέρισμα Σιδηροχωρίου.

Εδρα Εκλογικού τμήματος: Τοπ.Κοινότητα Σιδηροχωρίου.

Κατάστημα ψηφοφορίας:Tο Νηπιαγωγείο Καραβαγγέλη.

Σ' αυτό θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Εκλογικού αυτού Διαμερίσματος εκλογείς, των οποίων τα αρχικά γράμματα των επωνύμων τους αρχίζουν από "Λ" μέχρι και "Ψ".