Με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, εξετάζεται το ενδεχόμενο για ματαίωση των παρελάσεων

 

Το παραπάνω ενδεχόμενο εξετάζεται είτε για το σύνολο της χώρας, είτε για το σύνολο της βόρειας Ελλάδας.

 

Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση θα έχει μεν οριζόντιο χαρακτήρα αλλά ενδεχομένως να αφορά μόνο σε συγκεκριμένους νομούς (σύνολο κάποιων περιφερειακών ενοτήτων). 

 

Οι σκέψεις αυτές προκύπτουν μετά από προσεκτικότερη μελέτη των επιδημιολογικών δεδομένων που δείχνουν μεγάλη διασπορά του κορωνοϊού σε συγκεκριμένες κοινότητες.