Τεχνικός μηχανικός οχημάτων με απαραίτητο προσόν την εμπειρία σε μηχανουργείο ή/και σε συνεργείο αυτοκίνητων. 

 

Εμπειρία σε συνεργείο λατομείου και σε μηχανήματα έργου επιθυμητή.

 

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected] και στο [email protected]