Στις 284 ανέρχονται οι νέες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στο νομό Καβάλας σύμφωνα με εισηγήσεις των Δήμων και τελική απόφαση που έλαβε η Περιφέρεια ΑΜΘ. Η μερίδα του λέοντος αντιστοιχεί στην περιοχή της Θάσου. 

 

Τον ανώτατο αριθμό νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου καθόρισε με απόφασή της η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την ίδια απόφαση, καθορίστηκε και το ύψος του καταβαλλόμενου τέλος για τις άδειες αυτές για το έτος 2015.

Για την απόφαση αυτή λήφθηκαν υπόψιν οι σχετικές προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Καβάλας, Θάσου, Παγγαίου και Νέστου καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις του περιφερειάρχη. Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια (όπως εμφανίζεται στους πίνακες παρακάτω) θα καταβάλλεται στο φορέα που χορηγεί την άδεια, αναφέρει η σχετική απόφαση, η οποία τυπικά έχει ισχύ από την προηγούμενη ήδη εβδομάδα.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Από τον Δήμο Καβάλας και το Δημοτικό Συμβούλιο προτάθηκαν 32 θέσεις στάσιμου εμπορίου και καμία θέση πλανόδιου εμπορίου. Από την πλευρά του περιφερειάρχη εγκρίθηκαν 32 θέσεις στάσιμου εμπορίου και 32 θέσεις πλανόδιου εμπορίου (συνολικά 64 θέσεις).

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρότεινε το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους, το οποίο τελικά ορίστηκε από τον περιφερειάρχη στα 60ευρώ ανά άδεια πλανόδιου εμπορίου και με κλιμακωτές τιμές 6, 14 και 20 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τις άδειες στάσιμου εμπορίου, όπως φαίνεται στον πίνακα.

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Από τον Δήμο Θάσου και το Δημοτικό Συμβούλιο προτάθηκαν 125 θέσεις στάσιμου εμπορίου (όσες και τελικά εγκρίθηκαν από τον περιφερειάρχη) και καμία θέση πλανόδιου εμπορίου, αν και τελικά ο περιφερειάρχης ενέκρινε 10 τέτοιες άδειες, αυξάνοντας τον τελικό αριθμό στις 135.

Για το στάσιμο εμπόριο, ο Δήμος Θάσου πρότεινε κλιμακωτές χρεώσεις από 500 ευρώ (για χώρο έως 5.τ.μ) έως 1.300 ευρώ (για χώρο έως 50 τ.μ.) όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα παρακάτω. Πρότεινε επίσης οι 25 από τις άδειες που θα αφορούν σε ιδιωτικούς χώρους να έχουν τέλος 185€ έκαστη.

Τελικά η Περιφέρεια ενέκρινε κλιμακωτές χρεώσεις 6€ ανά τετραγωνικό μέτρο για μηνιαία χρήση, το οποίο αυξάνεται στα 20€ ανά τετραγωνικό μέτρο ανά μήνα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο και για τις παραλιακές θέσεις.

Ο περιφερειάρχης όρισε επίσης στα 60€ το ύψος του καταβαλλόμενου τέλους για τις άδειες πλανόδιου εμπορίου που ο ίδιος ενέκρινε.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Στο Δήμο Παγγαίου, δεν προτάθηκε καμία άδεια στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά ο περιφερειάρχης ενέκρινε 8 άδειες πλανόδιου και 8 άδειες στάσιμου εμπορίου, με κλιμακωτές χρεώσεις, όπως στην περίπτωση του Δήμου Καβάλας.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Στο Δήμο Νέστου, ο περιφερειάρχης υιοθέτησε πλήρως την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, για 10 άδειες πλανόδιου εμπορίου και 59 άδειες στάσιμου εμπορίου. Τα τέλη ορίστηκαν από τον περιφερειάρχη, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο δεν προχώρησε σε σχετική πρόταση ως εξής: 60 ευρώ ανά άδεια πλανόδιου εμπορίου και 4€ ανά τ.μ. ανά μήνα για τις άδειες στάσιμου εμπορίου (ειδικά για την Χρυσούπολη στα 5€).