Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς την Τετάρτη 7/9 για το νησί της Θάσου, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, ενώ στο "κίτρινο", δηλαδή υψηλού κινδύνου, βρίσκεται η Καβάλα. 

 

Όπως αναφέρει ο δοικητής της Πυροσβεστικής Θάσου, Κώστας Κοντογεωργίου:  

 

«Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή».

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χρήστο Μέτιο,  απαγορεύεται η κυκλοφορία πολιτών και μέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων μέχρι νεωτέρας:

 

Δασικές περιοχές ευθύνης Δασαρχείου ΘΑΣΟΥ

 

- Μακρύαμμος-Παραλία Παναγίας (Χρυσή Αμμουδιά)

 

- Λαιμός – Αρχαίο Θέατρο

 

Ελεγχόμενη κυκλοφορία:

 

- Αγ. Παντελεήμονας – Αγ. Μαρίνα

 

- Ποταμιά – Πηγές Ποταμιάς

 

- Θεολόγος θέση Καμίνι

 

- Λιμενάρια-Κάστρο

 

- Μαριές-Φράγμα Μαριών

 

- Μικρό Καζαβίτι-Αγ. Παντελεήμονα

 

- Καζαβίτι-Τούμπα

 

Ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται

 

Απαγορεύεται η χρήση όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων Καβάλας και Θάσου.

 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία μηχανημάτων και οχημάτων που μπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά. Εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων, ΕΚΑΒ, και γενικά Υπηρεσιών που εμπλέκονται με τη Δασοπροστασία καθώς επίσης και μόνιμων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους όπως επίσης και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες) σε δασικά συμπλέγματα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Να αποφεύγονται τις ημέρες υψηλού κινδύνου εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς (π.χ. μελισσοκομικές εργασίες).

 

 Απαγορεύεται η μετακίνηση, διαμονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων.

 

Απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων εκτός των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

 

 Απαγορεύεται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς τις ημέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών με αλυσοπρίονο.

 

Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρης στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Δυνάμεων υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης.

 

Η Εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων θα υλοποιηθεί με μέριμνα των Πυροσβεστικών – Αστυνομικών και Δασικών Υπηρεσιών.

 

Τί πρέπει να προσέξουν οι πολίτες 

 

1.         Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους. 

 

2.         Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων των άρθρων 3 έως και 16, στις κατά περίπτωση εκτάσεις, περιοχές και χώρους του άρθρου 1, απαγορεύεται:

 

2.1.      Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (άρθρο 3), κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5) και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρο 6).

 

2.2.      Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών (άρθρο 7).

 

2.3.      Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών (άρθρο 8).

 

2.4.      Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων (άρθρο 9).

 

2.5.      Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων (άρθρο 10).

 

2.6.      Το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11).

 

2.7.      Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους (άρθρο 12).

 

2.8.      Οι θερμές εργασίες (άρθρο 13).

 

2.9.      Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια (άρθρο 14).

 

2.10.    Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια).

 

2.11.    Η χρήση συσκευών έψησης (άρθρο 16).

 

2.12.    Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό.

 

2.13.    Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.

 

2.14.    Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ή σε χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, την τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή τη χρήση συσκευών έψησης κ.λπ., μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 16 της παρούσας.

 

 

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.).

 

•          Απαγορεύεται για Άυριο 08/09/2021 και οποιαδήποτε ημέρα προβλέπεται Δείκτης Επικινδυνότητας 4 και άνω, η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών (safari ή beach safari) σε όλο τον ορεινό όγκο του νησιού.

 

•          Απαγορεύεται η ελεύθερη κατασκήνωση.

 

•          Παρακαλείστε όπως αποτρέψετε τα μέλη σας ή τους πελάτες σας να πραγματοποιήσουν περιήγηση στον ορεινό όγκο του νησιού.

 

 

"Με αφορμή το γεγονός αυτό, παρακαλούνται όλοι οι Δημότες της Θάσου να βοηθήσουν το έργο μας επαγρυπνώντας καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όχι μόνο αναγγέλλοντας άμεσα, ψύχραιμα και με όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν να συγκεντρώσουν, κάθε εστία πυρκαγιάς που θα αντιληφθούν, αλλά και αποτρέποντας συμπολίτες τους ή τουρίστες από επικίνδυνες ενέργειες ή δραστηριότητες σε δάσος ή δασική έκταση. Τα μάτια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου και του Δασαρχείου Θάσου δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να καλύψουν κάθε γωνιά του νησιού", τονίζει ο κ. Κοντογεωργίου

 

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για την Τετάρτη (7/9):