Ο Βουλευτής Καβάλας, Γιάννης Πασχαλίδης κάνει γνωστό ότι μετά από σχετικές επαφές που πραγματοποίησε με τους αρμοδίους των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών εξεδόθη η υπ’ αριθμ.1147/233567(ΦΕΚ Β’ 4030/2.9.2021) ΚΥΑ προς διευκόλυνση πληρωμής των παραγωγώνυπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια, της επιτραπέζιας ελιάς, της βουβαλοτροφίας και των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια.

 

Με την ανωτέρω ΚΥΑ τροποποιήθηκαν οι υπ’ αριθμ.720/132077 (ΦΕΚ Β 2123) και 51/126068 (ΦΕΚ Β’ 2021) ΚΥΑ που αναφέρονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους παραγωγούς των ανωτέρω κατηγοριών, προβλέποντας την αλλαγή της διαδικασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της άμεσης πληρωμής μέχρι την τελική εκκαθάριση.

 

Ειδικότερα,  σύμφωνα με τη νέα  ΚΥΑ προβλέπονται τα κάτωθι: «Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στην παρ. 3 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, δυνάμει του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) και αφορούν στο έτος 2020. Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση του 70% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

 

Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις…»

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος που η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι είναι δίπλα στον αγροτικό κόσμο και στην ελληνική Περιφέρεια. Θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό που για μία ακόμη φορά άκουσε με προσοχή τις προτάσεις μου και φρόντισε να ικανοποιήσει άμεσα το δίκαιο αίτημα των παραγωγών για άμεση καταβολή των ενισχύσεων, δεδομένου ότι έχουν υποστεί τεράστιες ζημίες όλο αυτό το χρονικό διάστημα».

 

(δελτίο Τύπου)