Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμάνα Καβάλας, Άννα Θυσιάδου, υπέγραψαν την Παρασκευή (9/7) την Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη «Ανάπλαση τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος». Το έργο θα κατασκευαστεί σε τμήμα του υφιστάμενου πεζοδρομίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Αβέρωφ.  

 

Σύμφωνα με τον Δήμο Καβάλας, αποτελεί έργο συντήρησης της επιφάνειας της ανωδομής του πεζοδρομίου και είναι αναγκαίο για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών στους διακινούμενους επιβάτες, τουρίστες και κατοίκους της περιοχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της προσπελασιμότητας στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. 

 

Στις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη περίοδο προβλέπεται η αντικατάσταση δαπεδοστρώσεων σε τμήμα του πεζοδρομίου της χερσαίας ζώνης με πιο φιλικά υλικά, η βελτίωση των υποδομών για όλους τους χρήστες (νέο κτήριο WC με υποδομές ΑμΕΑ, όδευση τυφλών, υπαίθρια καθιστικά, παγκάκια), η αύξηση του χώρου πρασίνου και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής (δίκτυο οδοφωτισμού, δίκτυο ηλεκτροδότησης - υδροδότησης πλοίων). 

 

"Στόχος του έργου είναι η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της εικόνας της πόλης". 

 

- Χρηματοδότηση από το ΕΠ Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 

 

- Προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 887.000€. 

 

- Χρόνος περαίωσης εργασιών: 21 μήνες 

 

«Η συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση επισφραγίζει την ουσιαστική συνεργασία των δύο μερών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας σειράς έργων/δράσεων στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας.