Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη - προσχολική αγωγή Καβάλας» ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους γονείς, ότι  θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ημερήσιας Θερινής Απασχόλησης παιδιών, εργαζόμενων γονέων, γεννημένων από 01/01/2011 έως 31/12/2015.

 

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 01/07/2021 έως 31/08/2021, από τις 07:30 ως τις 14:30.

 

Το κόστος συμμετοχής ανά παιδί ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 120€ και για τους δύο (2) μήνες, το οποίο θα καταβληθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος και έως 02/07/2021. 

 

Στην περίπτωση αποχώρησης από το πρόγραμμα, οι γονείς δε θα έχουν αξίωση επιστροφής των χρημάτων.

 

Εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στη διεύθυνση Τσολάκη και Σερδάρογλου, στα Ποταμούδια, στον 1ο όροφο του Γ’ ΚΑΠΗ από 23/06/2021 έως και 28/06/2021 και ώρες από 07:30 -14:30.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής :

 

1. Αίτηση (διατίθεται στην υπηρεσία και στο site kapakavala.gr)

 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

3. Βεβαίωση εργασίας γονέων

 

4. Ιατρική Βεβαίωση του παιδιού

 

5. Σε περίπτωση που στην οικογένεια του παιδιού υπάρχει άτομο με αναπηρία, οι γονείς υποχρεούνται να υποβάλλουν το σχετικό έγγραφο από τον αντίστοιχο φορέα

 

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. έτους 2020 (ή του 2019)

 

7. Υπεύθυνη Δήλωση συνοδείας του παιδιού κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

 

8. Σε περίπτωση διάζευξης, ο εργαζόμενος γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου, υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό έγγραφο

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι αμφότερα εργαζόμενοι  γονείς με υποβολή βεβαίωσης εργασίας.

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Φιλήμων Ξουλόγης 

 

(δελτίο Τύπου)