Ως Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2020, προσπαθήσαμε να πείσουμε τη Διοίκηση Κυριακίδη, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και νομιμότητας, να μην προχωρήσει στην απόφαση κοπής 108,591 χ.κ.μ. Μαύρης Πεύκης για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο λατομείο στη θέση «Ψιτάκι» με σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, τονίζοντας ότι στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) προβλέπεται η λειτουργία των μηχανημάτων της Εταιρίας να γίνεται με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που θα παρέχεται όμως από γεννήτρια πετρελαίου του λατομείου. 

 

Περιμέναμε ότι η Διοίκηση του Δήμου θα ανέβαλε την απόφασή της, φροντίζοντας ως ιδιοκτήτης του δάσους να ελέγξει αν έχει τροποποιηθεί ή όχι η ΑΕΠΟ και συνεπώς τη νομιμότητα του αιτήματος της Εταιρείας. Αντίθετα, ο κ. Δήμαρχος δεν θέλησε ούτε να ερευνήσει αυτά που υποστηρίξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε να συμβουλευτεί το Νομικό του Σύμβουλο σχετικά με το θέμα, αλλά προέκρινε «ελαφρά τη καρδία» την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο λατομείο και την συνεπακόλουθη κοπή Μαύρης Πεύκης!

 

Ως Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί καταγγείλαμε δημόσια την απόφαση του Δήμου Θάσου για την κοπή Μαύρης Πεύκης, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ελευθεριάδου Τάνιας, η οποία με επιστολή της προς το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης ζήτησε διευκρινίσεις για το θέμα.

 

Στην απάντησή της, με αρ. πρωτ. 33443/06-04-2021, η Δ/νση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης αναφέρει: «Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης της 2678/2232/1-8-2019 ΑΕΠΟ ως προς την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε ηλεκτρική ενέργεια και δεν γνωρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γραμμής μεταφοράς (τάση και μήκος) προκειμένου να κρίνουμε, εάν απαιτείται ή όχι τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων».

 

Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί το Δασαρχείο Θάσου, που με το υπ’ αρ. πρωτ. 2383/22-02-2021 έγγραφό του προς την Αποκεντρωμένη διευκρίνιζε: «Δεν έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία μας εισήγηση για χορήγηση Έγκρισης Επέμβασης, που να αφορά κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου διανομής από τη ΔΕΔΔΗΕ έως το λατομείο της εταιρείας «ΦΥΣΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.». Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται Έγκριση Επέμβασης και δεν έχει συνταχθεί Πρωτόκολλο Εγκατάστασης από την Υπηρεσία μας με την ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο έργο».

 

Οι απαντήσεις των δύο αρμόδιων Υπηρεσιών δικαιώνουν τη στάση της Παράταξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πάντοτε ασκεί εποικοδομητική αντιπολίτευση απέναντι στη Διοίκηση του Δήμου προς όφελος των πολιτών της Θάσου με προτάσεις αλλά και συνεχή έλεγχο που βασίζεται στη σωστή πληροφόρηση μετά από εξονυχιστική έρευνα.

 

Αντίθετα η Διοίκηση Κυριακίδη, όταν δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη της είτε τις προτάσεις είτε τις καταγγελίες της Αντιπολίτευσης, το μόνο που πετυχαίνει με τις αποφάσεις της είναι να εκτίθεται ανεπανόρθωτα και να διακινδυνεύει να βλάψει το νησί μας. 

 

Ως Δημοτική Θασιακή Κίνηση-Πάμε Μαζί:

 

Υποστηρίζουμε για ακόμα μια φορά ότι η απόφαση που έλαβε η Διοίκηση του Δήμου για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο λατομείο στη θέση «Ψιτάκι» με τη συνακόλουθη κοπή Μαύρης Πεύκης χωρίς να έχει τροποποιηθεί η ΑΕΠΟ είναι άκυρη και πρέπει άμεσα να ανακληθεί.  

 

Τονίζουμε ότι η Διοίκηση του Δήμου θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρή σχετικά με το κρίσιμο για το νησί μας ζήτημα, τη διαχείριση του νερού. Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΘ οφείλει να υποδείξει και να εγκρίνει τη θέση υδροληψίας της Εταιρίας τοποθετώντας συγχρόνως υδρομετρητή για την καταγραφή και είσπραξη των κυβικών, που μέχρι σήμερα δυστυχώς απουσιάζουν από τα έσοδα της Δημοτικής Επιχείρησης. 

 

Δηλώνουμε τέλος ότι θα αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο με σκοπό να μην εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης η τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την κατασκευή γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το λατομείο στη θέση «Ψιτάκι» με συνακόλουθη την κοπή Μαύρης Πεύκης, αλλά ούτε να εγκριθεί από το Δασαρχείο Θάσου αυτή η Επέμβαση, που θα είναι καταστροφική για το δάσος του νησιού μας.

    

 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Θεοδωρίδης Δημήτριος, Παπαγεωργίου Ιωάννη

 

(δελτίο Τύπου)