Την υποβολή της πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Καβάλα, μία πόλη Μουσείο» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας στη συνεδρίαση της Τετάρτης 24 Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. 

 

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 533.200,00€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

 

Δικαιούχος και φορέας λειτουργίας της πρότασης θα είναι ο Δήμος Καβάλας μετά από σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. 

 

Η περιγραφή του έργου 

 

Σύμφωνα με την σχετική περιγραφή της πρότασης που πρόκειται να υποβάλλει ο Δήμος Καβάλας: 

 

Η πόλη της Καβάλας διαθέτει ένα πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, το οποίο χρήζει τεκμηρίωσης, ανάδειξης, αξιοποίησης και προβολής του, ώστε να μπορεί να καταστεί γνωστό και να διαχυθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

 

Με το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσονται μια σειρά διαδραστικών και πολυμεσικών εφαρμογών μέσω των οποίων τα τεκμήρια, δεδομένα και μεταδεδομένα της ψηφιοποίησης θα μπορούν να είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καβάλας. 

 

Στόχος είναι η συνδυαστική αξιοποίηση συγκεκριμένων τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα αυτών της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, του γεωεντοπισμού και της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω των οποίων το πολυμεσικό υλικό θα μπορεί να παρέχει μια ιδιαίτερη προσωπική και βιωματική εμπειρία «επίσκεψης» στην Καβάλα του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

 

Ενδεικτικά η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει τις περιοχές:

1. Επιβατικός Λιμένας Καβάλας (Απόστολος Παύλος) – Συνοικία Παναγίας. 

2. Καρναγιο Καβάλας .

3. Ιχθυόσκαλα - Βιομηχανική Περιοχή “Μύλοι Γεώργης – Νικολετόπουλος” 

4. Οδός Κύπρου

5. Περιοχη Αγίου Ιωάννη

 

Ο επισκέπτης των παραπάνω περιοχών θα έχει τη δυνατότητα να τις περιηγείται μόνος του, έχοντας τη δυνατότητα λήψης πολυμεσικού περιεχομένου (που υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο της πράξης), εικονικής περιήγησης και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας, με τη χρήση δικού του εξοπλισμού (έξυπνο τηλέφωνο ή ταμπλέτα ) ή εξοπλισμού που θα του ενοικιάζεται, να έρχεται σε επαφή με την ιστορία της περιοχής καθώς και την ιστορία κτηρίων που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πλέον, μέσω της ψηφιακής αναστήλωσης και εικονικής περιήγησης.

 

Το εν λόγω έργο θα αξιοποιήσει το σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης της Καβάλας, τους πολιτιστικούς πόρους της, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητας της ως τουριστικού προορισμού, αναφέρει ο Δήμος Καβάλας στην πρότασή του.