Ο όμιλος κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού «Η Καβάλα Μπροστά» συμμετείχε στη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου για την εκλογή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καταθέτοντας παρατηρήσεις και προτάσεις. 

 

Αναλυτικά οι προτάσεις: 

 

Άρθρο 1 

 

Η μείωση του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων δεν συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση των Δήμων. Καθώς η αποζημίωση, η οποία υπό προϋποθέσεις δίδεται σε ορισμένους δημοτικούς συμβούλους, δεν είναι καθόλου υψηλή, η ως άνω μείωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα ιδιαίτερη δημοσιονομική ελάφρυνση. Η μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων αποτελεί πλήγμα για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα Δημοτικά Συμβούλια.

 

Επιπλέον, η μείωση του αριθμού των Δημοτικών Συμβούλων θα έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγονται ως πρόεδροι νομικών προσώπων και δημοτικών οργανισμών πρόσωπα εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ, κατά την άποψή μας, ορθότερο είναι τα πρόσωπα αυτά να είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι (από όλες τις παρατάξεις και όχι μόνο από τον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου), οι οποίοι επιλέγονται για να διοικήσουν από το εκλογικό σώμα στο οποίο και λογοδοτούν και δεν διορίζονται από τον Δήμαρχο.   

 

Προτείνουμε: Να παραμείνει ο υφιστάμενος αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων. 

 

Άρθρα 2, 18, 20, 27

 

Είμαστε αντίθετοι στις προτάσεις του νομοθέτη για (α) κατάργηση του ξεχωριστού ψηφοδελτίου για τις Δημοτικές Κοινότητες και εκλογή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο υπό τον υποψήφιο Δήμαρχο και (β) κατανομή των 3/5 των εδρών στα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων στον συνδυασμό του επιτυχόντος Δημάρχου. 

 

Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των Δημοτικών Κοινοτήτων σε όργανα δεύτερης κατηγορίας με διακοσμητικό χαρακτήρα. Με την πρόταση αυτή νοθεύεται η βούληση του εκλογικού σώματος και οι Δημοτικές Κοινότητες χάνουν την ανεξαρτησία τους και μετατρέπονται σε όργανα πλήρως ελεγχόμενα από τον εκάστοτε Δήμαρχο. 

 

Θεωρούμε αναγκαίο να συνεχίσει να υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και κάλπη για τις Δημοτικές Κοινότητες και η ανάδειξη του συμβουλίου και του Προέδρου να είναι ανεξάρτητη από την εκλογή του Δημάρχου.

 

Οι τοπικές κοινωνίες δεν πρέπει να στερηθούν τη δυνατότητα να εκπροσωπούνται από ανεξάρτητους συμβούλους οι οποίοι δεν ανήκουν στους συνδυασμούς των υποψηφίων Δημάρχων. Επίσης, η κατανομή των εδρών θα πρέπει να προκύπτει με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και να μην συσχετισθεί με την εκλογή του Δημάρχου και της παράταξής του. 

 

Προτείνουμε: Καμία αλλαγή στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.  

 

Άρθρα 22 και 24

 

Σύμφωνα με την πρόταση του νομοθέτη, ο συνδυασμός που λαμβάνει ποσοστό 43%+1, καταλαμβάνει τα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι η απλή αναλογική ήταν η ορθότερη νομοθετική επιλογή. Η ως άνω επιλογή δεν πέτυχε και οδήγησε σε ακυβερνησία πολλών Δήμων, όχι λόγω του ανεπαρκούς νομοθετικού πλαισίου, αλλά λόγω της κακής νοοτροπίας ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία δεν τους επέτρεψε να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν χωρίς πολιτικά ανταλλάγματα. 

 

Προτείνουμε: Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δεδηλωμένη πρόθεση του νομοθέτη είναι η κατάργηση του συστήματος της απλής αναλογικής και η δυνατότητα εκλογής Δημάρχου με ποσοστό 43%+1, θεωρούμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση εκλογής με ποσοστό κάτω του 50%+1 οι έδρες που θα δίδονται στον επιτυχόντα συνδυασμό θα πρέπει να αντιστοιχούν στο 50% + 1 έδρα επί του συνόλου των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι στα 3/5 των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μεν η κυβερνησιμότητα των Δήμων, αλλά δεν νοθεύεται έτι περαιτέρω η λαϊκή βούληση.

 

Για τον όμιλο κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού «Η Καβάλα Μπροστά» Γιάννης Εριφυλλίδης (επικεφαλής), Γιάννης Γκίκας, Θανάσης Τσικολίτης.

 

(δελτίο Τύπου)