Στην πρόσληψη 7 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μηνών θα προχωρήσει η Περιφέρεια ΑΜΘ, σε Ροδόπη, Καβάλα, Ξάνθη και Έβρο. 

 

Οι θέσεις εγκρίθηκαν από την Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας. 

 

Οι προσλήψεις θα γίνουν στο πλαίσιο λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Οι Θέσεις: 

 

1 θέση ΠΕ Διοικητικού στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΑΜΘ 

1 θέση κοινωνικών λειτουργών στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας. 

 

Στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης θα προκηρυχθούν 

1 θέση ΠΕ Διοικητικού, 

1 θέση ΤΕ Επόπτη Υγείας 

1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. 

 

Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

 

1 θέση ΤΕ Μηχανικών στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 

1 θέση ΠΕ Οικονομικού στη Διεύθυνση Οικονομικού.