Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Εταιρίας "Α. Φραγγίδης - Δ. Κουτσός", Αντώνης Φραγγίδης, υπέγραψαν την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, τις συμβάσεις για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Ε. Φιλίππων και του βαρυτικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στον Ζυγό. 

 

Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων: 

 

- Περιοχή "Καβάκια" - Κρηνίδες 

 

- Προϋπολογισμός: 56.080 ευρώ 

 

- Χρόνος περαίωσης: 4 μήνες 

 

- Κατασκευή βαρυτικού τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος στον Ζυγό, λόγω θεομηνίας:

 

- Στο βόρειο τμήμα του Ζυγού

 

- Προϋπολογισμός: 52.800 ευρώ 

 

- Χρόνος περαίωσης: 6 μήνες 

 

- Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σε περίπου 15 ημέρες.