«Το πρόβλημα δεν είναι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αλλά η μείωση των εισακτέων» είπε σε δηλώσεις του ο αντιπρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Δημήτρης Μπαντέκας, με αφορμή το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που είναι υπό διαβούλευση, γεγονός που μπορεί να φέρει έως και 40% λιγότερους φοιτητές στην Καβάλα. 

 

«Το πρόβλημα είναι η μείωση των εισακτέων με τις βάσεις. Όλα τα περιφερειακά Πανεπιστήμια θα έχουν μείωση των εισακτέων. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπολογίζει ότι θα έχει μείωση 30%. Το ίδιο και εμείς. Μπορεί να έχουμε μείωση 30-40%. Στην Καβάλα έρχονται 1.400 φοιτητές και τώρα μπορεί να έρθουν 1.000 ή και λιγότεροι. Θα ελαχιστοποιηθούν τα τμήματα της Περιφέρειας και ενδυναμώνουν μόνο τα τμήματα της Αθήνας» είπε στο KavalaNews.GR ο αντιπρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Δημήτρης Μπαντέκας

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει την υιοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ, αλλά με ουσιαστική ανακατανομή του αριθμού των εισακτέων υπέρ των περιφερειακών ιδρυμάτων  ως ένα πρώτο βήμα σύγκλισης με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας. 

 

Στόχος είναι να αποτραπεί η αποψίλωση των περιφερειακών ΑΕΙ, καθώς εκτιμάται ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) θα προκαλέσει μείωση των εισακτέων σε περιφερειακά ΑΕΙ έως και 60% ανά τμήμα, και κατά συνέπεια μείωση της χρηματοδότησής τους. Από την άλλη, πάντως, κλυδωνισμοί καταγράφονται στις σχέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με τα πανεπιστήμια, παρά τις δεδηλωμένες προθέσεις και των δύο πλευρών για διάλογο επί του μεταρρυθμιστικού πλαισίου που προτείνει η κυβέρνηση για τα ΑΕΙ.

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων αμφισβητεί τη λειτουργικότητα των ρυθμίσεων του υπουργείου, τις οποίες η κυβέρνηση θεωρεί απολύτως απαραίτητες για την αλλαγή σελίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θέτοντας επ’ αυτών κόκκινες γραμμές. Πρόκειται για ρυθμίσεις όπως η θεσμοθέτηση σώματος πανεπιστημιακής φύλαξης στα ΑΕΙ, η τήρηση πειθαρχικού δικαίου, η θέσπιση ανώτατου ορίου φοίτησης και η διαγραφή των «αιωνίων» φοιτητών.