Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων , το οποίο χρησιμοποιεί υποχρεωτικά  το σύνολο των φορέων που υλοποιεί μέτρα ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Καβάλας Τάνιας Ελευθεριάδου, 34 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

 

Λόγω των προγραμμάτων που εκ των πραγμάτων πλήθαιναν λόγω της πανδημικής κρίσης, παρατηρείται, από τους χρήστες του συστήματος, μία έντονη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, με συνεπακόλουθη την καθυστέρηση στην αποτύπωση απορροφήσεων, σε ό,τι αφορά ευρωπαϊκά προγράμματα και την πληρωμή των δικαιούχων. 

 

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις ο απαιτούμενος χρόνος μίας απλής διεκπεραιωτικής διαδικασίας είναι πενταπλάσιος από τον συνηθισμένο.  Έτσι, πέραν του Αναπτυξιακού, του Επενδυτικού νόμου και των λοιπών προγραμμάτων, οι δικαιούχοι των ΠΕΠ των περιφερειών, των Μέτρων 4.1, Μέτρων 19 των νέων ΠΣΚΕ, των νέων προγραμμάτων λοιπών αποζημιώσεων πρωτογενούς τομέα αργούν να αντλήσουν τα απαραίτητα για την ανάπτυξη ή, σε πολλές περιπτώσεις, επιβίωση τους χρήματα, λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην περαίωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών εντός του ΠΣΚΕ.

 

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό αν προτίθεται να εξετάσει τις εκατοντάδες καταγγελίες χρηστών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην πλατφόρμα, να αναβαθμίσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να προχωρήσει στην πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την ομαλή ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμής των δικαιούχων των αντίστοιχων προγραμμάτων. 

 

(δελτίο Τύπου)