Εγκρίθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Την περασμένη Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου οι προτάσσεις που υπέβαλαν οι Δήμοι Καβάλας, Παγγαίου και Νέστου μετά από σχετική πρόσκληση για την εκπόνηση σχεδίων που θα προβλέπουν σημεία φόρτισης και θέσεις στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

 

Με τη σχετική απόφαση ο Δήμος Καβάλας χρηματοδοτείται με 59.520,00 €, ο Δήμος Νέστου με 39.680,00 € και ο Δήμος Παγγαίου 49.600,00 €. Στην απόφαση δεν αναφέρεται ο Δήμος Θάσου που όπως φαίνεται δεν υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 

Συνολικά προτάσεις υπέβαλλαν 254 Δήμοι σε όλη τη χώρα και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Υπουργείο φτάνει τα μέχρι 11.552.332,15 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων.

 

Μετά την εξέταση των υποβλητέων δικαιολογητικών το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσει στον καθορισμό των Δήμων ως «οριστικών δικαιούχων» και στην αποδέσμευση του τελικού ποσού χρηματοδότησης, αρχικά έως την εξάντληση του ποσού της παρακαταθήκης (Α.Π.2: 5.500.000 € σύμφωνα με την υ.α. 8899/2020) και στην συνέχεια από τον Π/Υ του Π.Τ. επομένων ετών.

 

Η ολοκλήρωση των σχεδίων και η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται εντός της προθεσμίας των 6 μηνών που προβλέπει η σχετική ΥΑ Η τήρηση των όρων δημοσιότητας είναι υποχρεωτική.