Πρόστιμο δεκάδων χιλιάδων ευρώ για εκπομπή μιας πολύ επικίνδυνης χημικής ουσίας επέβαλλε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο εργοστάσιο των λιπασμάτων, μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

 

Το ιστορικό

 

Στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, υπηρεσιακό έγγραφο του Δήμου Καβάλας προκάλεσε εισαγγελική παρέμβαση με αποτέλεσμα μέσα στον Αύγουστο να πραγματοποιηθεί αυτοψία στο εργοστάσιο λιπασμάτων. 

 

Η αυτοψία διαπίστωνε ότι δεν τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι.

 

Απορρίφθηκε ο ισχυρισμός της ΒΦΛ ότι δεν ρυπαίνει

 

Στα τέλη του Σεπτέμβρη, η εταιρία κατέθεσε έγγραφο με τις απόψεις της για την αυτοψία και ισχυριζόταν ότι «τηρούνται τα όρια εκπομπών NOx και τα έργα που υλοποιούνται θα δημιουργήσουν μια ακόμα καλύτερη κατάσταση».

 

Η αρμόδια υπηρεσία αποφάνθηκε ότι «Οι απόψεις αυτές δεν γίνονται δεκτές» και στις 9-11-2020 εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου για το γεγονός ότι «δεν έχει εφαρμοσθεί η μείωση των εκπομπών NOx στα απαέρια της μονάδας παραγωγής νιτρικού οξέως με τη μέθοδο της εκλεκτικής καταλυτικής μείωσης (SCR) και τη λειτουργία του αντιδραστήρα DENOx». 

 

Μια ημέρα μετά την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜΘ, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης υπέγραψε απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου 40.000€ στην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ. 

 

Το μισό πρόστιμο προβλέπεται να εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) και το άλλο μισό υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης μέσα σε 15 μέρες, και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο μέσα σε 60 μέρες. Η απόφαση προβλέπει ότι η κατάθεση προσφυγής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης του προστίμου παρά μόνο αν αυτή συνοδεύεται και από την Απόφαση αναστολής εκτέλεσης της παρούσης. 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ 

Τα φουγάρα της ΒΦΛ 

 

 

 

Το επικίνδυνο χημικό που προκάλεσε πρόστιμο 

 

Το μονοξείδιο του αζώτου (NOx) ή νιτρικό οξείδιο έχει ταξινομηθεί ως μια πολύ επικίνδυνη ουσία. Δεν πρέπει να συγχέεται με το υποξείδιο του αζώτου (N2O) ή το διοξείδιο του αζώτου (NO2) που αποτελούν διαφορετικούς ρύπους. 

 

Το επιτρεπτό όριο (όριο επιτρεπτής έκθεσης) για την έκθεση σε μονοξείδιο του αζώτου στον τόπο εργασίας είναι έως 25 ppm (30 mg/m3) για εργάσιμη ημέρα 8 ωρών. Σε επίπεδα 100 ppm, το μονοξείδιο του αζώτου καθίσταται άμεσα επικίνδυνο για τη ζωή και την υγεία.

 

Ούτε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ούτε η εταιρία, έχουν κάνει γνωστό το αν και κατά πόσο υπήρξε υπέρβαση των ορίων στον συγκεκριμένο ρύπο

 

 

Δεν το μετράνε οι σταθμοί ελέγχου! 

 

Το μονοξείδιο του αζώτου ΔΕΝ περιλαμβάνεται στους ρύπους που ελέγχουν τα μηχανήματα της πρώην Νομαρχίας Καβάλας, νυν Περιφέρειας. 

 

Τα μηχανήματα αυτά υποτίθεται ότι μετρούν έναν άλλο ρύπο, το Διοξείδιο του Αζώτου το οποίο όμως έχει όριο συναγερμού τα 400 μgr/m3. 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ πώς λειτουργούν και τι μετράνε οι σταθμοί μέτρησης

 

 

ΒΦΛ: "ποτέ δεν ρυπαίναμε!"

 

Σημειώνεται ότι στο τέλος Οκτώβρη τοποθετήθηκαν, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του εργοστασίου, τα περιβόητα «φίλτρα-πλυντήρια» αφού όμως είχε προηγηθεί η αυτοψία που οδήγησε στο πρόστιμο. 

 

Και τότε, πάντως, η εταιρία ισχυριζόταν ότι ακόμη και πριν μπουν τα «πλυντήρια» η βιομηχανία ήταν καθ’όλα εντάξει και ότι οι ρύποι της ήταν πάντα κάτων των ορίων. 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τι δήλωσε η διευθύντρια του εργοστασίου.

 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος πάντως δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς που η εταιρία κατέθεσε γραπτώς.