Ως παράταξη είμαστε υπέρ της “φωνής της λογικής”, δηλαδή να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα της δικής μας Περιφέρειας όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, και με τα μεγαλύτερα ποσά ενισχύσεων.

 

Ζούμε στην πιο φτωχή Περιφέρεια της χώρας, γι’ αυτό είναι ανάγκη όλοι οι φορείς, Περιφέρεια, Δήμοι, Επιμελητήρια, να συμβάλλουν προς αυτή τη λογική.

 

Προτείνουμε:

 

το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας και ο Δήμος Καβάλας να σταθούν δίπλα στους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και να αναλάβουν πρωτοβουλία διαβούλευσης και συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που θα στοχεύει στη βελτίωση και την ενίσχυση του προγράμματος μη-επιστρεπτέας προκαταβολής που προκήρυξε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, μέσα σε πνεύμα ομοθυμίας, συνεργασίας και κοινής δράσης με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜ-Θ και τα Επιμελητήρια.