Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν απολέσει τίτλο σπουδών ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών Δημοτικού Σχολείου, μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτησή τους

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ.Α), μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτησή τους, στις εξετάσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό, στις 07 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

 

1. 10 ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (Κων/νου Παλαιολόγου 1) για τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας.

 

2. 2 ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου.

 

3. 4 ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Νέστου.

 

4. 1 ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-νες μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των αιτήσεών τους, στο γραφείο 521 του 5 ου ορόφου της Νομαρχίας Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510-291520 (υπόψη κ. Συλαίου Στέργιου), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

1. Υποβολή σχετικής αίτησης στη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας

 

2. Αποδεικτικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας

 

3. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας