Επειδή τις ημέρες των εορτών είναι αναμενόμενο τα απορρίμματα των οικιών και των επιχειρήσεων να αυξάνονται, γίνεται ακόμη πιο φανερό ότι είναι επείγον ο Δήμος Καβάλας να τοποθετήσει τους 1.000 περίπου γαλάζιους κάδους ανακύκλωσης, τους οποίους έχει παραλάβει εδώ και 2 μήνες και κρατά στις αποθήκες του. Παράλληλα, είναι σημαντικό η τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης να συνοδευτεί από μία εκτεταμένη δράση ενημέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την ορθή χρήση τους. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι θα συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προώθηση της ανακύκλωσης στο Δήμο μας, αλλά και στη δημιουργία νέων εσόδων και νέων θέσεων εργασίας μέσα από την είσπραξη του τέλους ανακύκλωσης που μας αναλογεί. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις, ο Δήμος χρειάζεται να διασφαλίσει τη δέσμευσή τους να διαχωρίζουν οι ίδιες τα απορρίμματά τους σε ανακυκλώσιμα και μη και να τα τοποθετούν στους αντίστοιχους κάδους.

Επίσης, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όσο καθυστερεί η ανακύκλωση στον Δήμο μας, τόσο θα αυξάνονται οι αρνητικές επιπτώσεις στη διαχείριση του ΧΥΤΑ, ο οποίος μένει εδώ και χρόνια χωρίς τις απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης και ενίσχυσής του.  

 

Για την Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Ο Επικεφαλής

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος