Ερώτηση την οποία συνυπογράφουν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ν. Καβάλας υπεβλήθη προς τον υπουργό Υγείας Π.Κουρουμπλή.

Οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό σε ποιές ενέργειες θα προβεί ώστε να αποκατασταθεί η αδικία της μη (αναδρομικής) καταβολής αποζημίωσης των μετακινήσεων στους καρκινοπαθείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία πριν την απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ για ένταξη της ακτινοθεραπείας στην βραχεία νοσηλεία.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το εξής:

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Aποκατάσταση της αδικίας της μη-καταβολής αποζημίωσης των μετακινήσεων στους καρκινοπαθείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία πριν την απόφαση για ένταξη της ακτινοθεραπείας στην βραχεία νοσηλεία.

 

Την 28η Νοέμβρη 2013 ο υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας δήλωσε στην βουλή ότι, “ενώ αποζημιώνονται οι μετακινήσεις για τις χημειοθεραπείες, δεν αποζημιώνονται οι μετακινήσεις για ακτινοθεραπεία, γιατί […]μέχρι σήμερα, με μία στενή ερμηνεία του ΕΚΠΥ η ακτινοθεραπεία θεωρείτο ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στη βραχεία νοσηλεία και επομένως δεν μπορούσαν, με βάση το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ, να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης για ακτινοθεραπεία.”

Με την από 1610/5-11-13 απόφασή του το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ και αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογικής Εταιρείας, αποφάσισε ότι οι συνεδρίες της ακτινοθεραπείας πραγματοποιούνται με βραχεία νοσηλεία, όπως ακριβώς και η χορήγηση των χημειοθεραπευτικών σχημάτων στα Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας. Η Διεύθυνση Παροχών του ΕΟΠΥΥ εισηγήθηκε στο Δ.Σ. του Οργανισμού την ένταξη της ακτινοθεραπείας στη βραχεία νοσηλεία και το Δ.Σ. του Οργανισμού, την αμέσως επόμενη ημέρα 6-11-2013, αποφάσισε την ένταξή της στη βραχεία νοσηλεία και την αποζημίωση των μετακινήσεων σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΕΚΠΥ.

Παρά την αποκατάσταση της προφανούς αυτής αδικίας εναντίων των καρκινοπαθών που χρήζουν ακτινοθεραπείας, η απόφαση του τέως υφυπουργού δεν έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Έτσι, όσοι καρκινοπαθείς υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπείες πριν την ένταξη της ακτινοθεραπείας στην βραχεία νοσηλεία δεν έχουν λάβει αποζημίωση για τις μετακινήσεις τους και οι όποιες αιτήσεις τους απορρίπτονται.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Σε ποιές ενέργειες θα προβεί ώστε να αποκατασταθεί η αδικία της μη-καταβολής αποζημίωσης των μετακινήσεων στους καρκινοπαθείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία πριν την απόφαση του Δ.Σ του ΕΟΠΥΥ για ένταξη της ακτινοθεραπείας στην βραχεία νοσηλεία;

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Εμμανουηλίδης Δημήτρης

Ιωαννίδης Ηλίας

Τσανάκα Αλεξάνδρα