Η εταιρία «ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΒΕΕ», αναζητεί για άμεση στελέχωση του τμήματος Εξαγωγών της, Υπεύθυνο πωλήσεων. Η εταιρία προσφέρει, ικανοποιητικές αποδοχές και bonus επίτευξης στόχου, άριστο εργασιακό περιβάλλον και ευκαιρίες εξέλιξης. 

  • Πλήρης Απασχόληση

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Άριστη γνώση Γαλλικών ή Γερμανικών ή Ισπανικών.
Απαραίτητη η καλή γνώση των Αγγλικών.
Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ.
Εμπειρία στις πωλήσεις, κατά προτίμηση σε εξαγωγές.
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Άνεση στον χειρισμό πελατών, ικανότητα πωλήσεων, ανάπτυξη νέου.
Εργατικότητα και προσανατολισμός στον στόχο.
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στο εξωτερικό

Η εταιρία προσφέρει, ικανοποιητικές αποδοχές και bonus επίτευξης στόχου, άριστο εργασιακό περιβάλλον και ευκαιρίες εξέλιξης.