Ορίστηκαν μετά από απόφαση του Λευτέρη Κυριακίδη οι τρεις νέοι αντιδήμαρχοι η θητεία των οποίων λήγει την 1ηΝοεμβρίου 2021. 

 

Ειδικότερα, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών ορίστηκε ο Σωτήρης Στρατηγέντας. 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  ορίστηκε ο Σταύρος Τσολάκης με τις παρακάτω αρμοδιότητες τις παρακάτω αρμοδιότητες των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων Κίνησης και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης.

 Τέλος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ορίστηκε ο Στράτος Πυρήνας.