Νέα διοίκηση προέκυψε στη Θρακική Εστία Καβάλας μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Νίκος Τσουμπάκης ο οποίος φέτος κλείνει 10 χρόνια στο τιμόνι του πολιτιστικού συλλόγου. Σχεδόν σε όλα τα μέλη του νέου Δ.Σ. διανεμήθηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Η νέα διοίκηση του πολιτιστικού συλλόγου έχει ως εξής:

 

-Νίκος Τσουμπάκης, πρόεδρος, έφορος δημοσίων σχέσεων, έφορος θεατρικού τμήματος, υπεύθυνος εφημερίδας

-Ελένη Κουλίδου, αντιπρόεδρος, έφορος χορευτικών τμημάτων παιδικού και εφηβικού, έφορος χορωδίας ενηλίκων, έφορος ιματισμού

-Κομνηνός Απότας, γενικός γραμματέας, έφορος βιβλιοθήκης, υπεύθυνος ιστοσελίδας

-Μαρία Μερέτη, ταμίας, έφορος χορευτικού τμήματος ενηλίκων, έφορος χορωδίας ενηλίκων, έφορος ιματισμού, υπεύθυνη γραφείων

-Τζένη Μελίδου, έφορος χορευτικών τμημάτων παιδικού και εφηβικού, έφορος χορωδίας ενηλίκων, έφορος ιματισμού

-Γεωργία Τοντσίδου, έφορος χορευτικού τμήματος ενηλίκων, έφορος ιματισμού, υπεύθυνη εφημερίδας, υπεύθυνη ιστοσελίδας

-Νίκος Καραγιαννακίδης, έφορος βιβλιοθήκης, υπεύθυνος εφημερίδας, υπεύθυνος ιστοσελίδας

-Μελίνα Τρικαλιώτη, αναπληρωματικό μέλος.