Την κινητοποίηση των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών στηρίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας, απέχοντας από τα ιατρικά καθήκοντα.

 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17 Απριλίου 2024 στηρίζει την κινητοποίηση των Ιδιωτών Εργαστηριακών Ιατρών με την μορφή ολικής αποχής από τα ιατρικά καθήκοντά τους ξεκινώντας από την Τετάρτη 8 Μαΐου 2024.

 

Η διάρκεια της αποχής θα επανεξετασθεί βάσει των αποτελεσμάτων των επαφών με το Υπουργείο Υγείας και της πορείας υλοποίησης των σχετικών δεσμεύσεων από τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ.