πλοίο επιφυλακής

Στη Βουλή πηγαίνει το ζήτημα με το πλοίο επιφυλακής στη Θάσο κατά τις νυχτερινές ώρες, με ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Γιάννη

Θέμα χρόνου είναι να πεθάνει κάποιος ασθενείς στη Θάσο, αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τα πλοία επιφυλακής κατά τις νυχτερινές ώρες. 

 

Για «απαράδεκτη στάση του πλοιοκτήτη Φιλιάγκου» κάνουν λόγο Εργατικά Σωματεία του νομού Καβάλας και «αρνείται να βάλει βάρδια πλοίου επιφυ