Απόψεις

Γράφει ο

Θωμάς Μαργαρίτης

Δεν με πείθει η ανακοίνωση της Περιφέρειας σχετικά με την αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της 2ης Synergia 2016.

γράφει ο

Τάσος Αποστολίδης

 

 

Σελίδες