Με 29 μόνιμους υπαλλήλουςενισχύονται οι μονάδες Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ  σύμφωνα με τις θέσεις που προκηρύχθηκαν από τον ΑΣΕΠ και αφορούν 1.116 μόνιμες θέσεις σε όλα τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας. 

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής,Τεχνολογικήςκαι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςαρχίζει την Τρίτη 9 Απριλίουκαι λήγει την Τετάρτη 24 Απριλίουκαι ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσηςαρχίζει την Πέμπτη 2 Μαΐουκαι λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐουκαι ώρα 14:00.

 

 

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις για την Περιφέρεια ΑΜΘ

 

 

Καβάλα

1 ΠΕ Πληροφορικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

2 ΤΕ Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

1 ΤΕ Πληροφορικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων για το Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Πρίνου

1 ΥΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

 

 

 

Δράμα

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

1 ΠΕ Φαρμακοποιών για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

1 ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών για το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

 

 

Έβρος

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΤΕ Ιατρικών εργαστηρίων για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Διδυμότειχο)

2 ΤΕ Νοσηλευτικής για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΔΕ Νοσηλευτικής για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Αλεξανδρούπολη)

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

1 ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Διδυμότειχο)

1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Διδυμότειχο)

 

 

Ροδόπη

1 ΤΕ Νοσηλευτριών για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

1 ΥΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων για το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

 

 

Ξάνθη

1 ΤΕ Πληροφορικής για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Σταυρούπολης

1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το Κέντρο Υγείας Εχίνου

2 ΥΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων για το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

 

 

Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, έπειτα από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

 

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). 

 

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δ.Ε. με κωδ. τίτλου 310 και 314 (β΄ και γ΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – σελ. 236 του ΦΕΚ).