Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στις 31-12-18, η άδεια διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου στην Περιφέρεια ΑΜΘ, για οικιακή χρήση σε 5 πρωτεύουσες και την Ορεστιάδα. 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα κατασκευασθούν 484,5 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης ενώ το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 52.952.990 €  για όλη την Περιφέρεια

Ειδικότερα για την πόλη της Καβάλας μέχρι το 2021 θα υπάρχουν 26 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης και αναμένονται συνολικά 613 συνδέσεις πελατών.

 

\Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία και για τις υπόλοιπες πόλεις της ΑΜΘ

 

ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΟΛΗ (χαμηλής πίεσης)

Δίκτυο ΡΕ (χλμ)       2019    2020    2021    ΣΥΝΟΛΟ

Αλεξανδρούπολη     39,9     39,9     40,2     120

Κομοτηνή                 29        25        22         76

Δράμα                       38,2     31,2     37,6     107

Ξάνθη                        35        29        32        96

Ορεστιάδα                22,5    19,5     17,5     59,5

Καβάλα                     8,6      8,6       8,8       26

ΣΥΝΟΛΟ                  173,2  153,2   158,1   484,5

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

Κόστος Δικτύου  (€)    2019                 2020                  2021                 ΣΥΝΟΛΟ

Αλεξανδρούπολη       2.793.000        2.793.000        2.814.000        8.400.000

Κομοτηνή                   2.030.000        1.750.000        1.540.000        5.320.000

Δράμα                         2.674.000        2.184.000        2.632.000        7.490.000

Ξάνθη                         2.450.000         2.030.000        2.240.000        6.720.000

Ορεστιάδα                 1.575.000        1.365.000        1.225.000        4.165.000

Καβάλα                      602.000           602.000           616.000           1.820.000

ΣΥΝΟΛΟ                    12.124.000       10.724.000      11.067.000      33.915.000

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 2021

                                      Οικιακός         Εμπορικός     Βιομηχανικός

Αλεξανδρούπολη       1.611                     295                    6

Κομοτηνή                    1.867                     425                   9

Δράμα                         1.527                     281                    9

Ξάνθη                          1.488                     229                   8

Ορεστιάδα                  622                        366                   1

Καβάλα                       524                       89                      0

ΣΥΝΟΛΟ                     7639                    1685                  33