Με ανακοίνωσή του, το Τεχνικό Επιμελητήριο (ΤΕΕ) Ανατολικής Μακεδονίας κάνει γνωστές τις αποφάσεις που έλαβε, μετά από σχετικό έγγραφο του Δήμου Καβάλας, για το θέμα διενέργειας πραγματογνωμοσύνης σε τμήμα της γέφυρας στην Οδό Αμερ. Ερυθρού Σταυρού έμπροσθεν του παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας.

 

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: 

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αλλά και την σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου της Αντιπροσωπίας,στις 14-11-2018, το ΤΕΕ-ΑΜ απέστειλε σήμερα έγγραφο προς τον Δήμο Καβάλας, όπου επισημαίνονται τα κάτωθι:

 

  • Το ΤΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα διενέργειας τεχνικών ελέγχων σε δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα και για τον λόγο αυτό, όπως είναι γνωστό, το ΤΕΕ-ΑΜ δεν δύναται θεσμικά και δεν ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα.

 

  • Το ΤΕΕ βάσει θεσμοθετημένης αρμοδιότηταςέχει δικαίωμα εκτέλεσης πραγματογνωμοσυνών επί τεχνικών ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την εμπειρία των μελών του, όπως αυτά καθορίζονται εκ των εκάστοτε περί μελών του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων.

 

  • Η πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ είναι μια ειδική διαδικασία καθόσον η γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη, ισχυουσών περί αυτής των σχετικών διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας.

 

  • Το ΤΕΕ-ΑΜ αποφάσισε να συνδράμει άμεσα σε αίτημα του Δήμου Καβάλας ή άλλου Φορέα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, σχετικά με το δυστυχές συμβάν του τμήματος της γέφυρας στην Οδό Αμερ. Ερυθρού Σταυρού έμπροσθεν του παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας, που θα υποβληθεί κατά τα προβλεπόμενα.