Γίνεται γνωστό ότι με απόφαση της Περιφέρειας ΑΜΘ εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020’ τα παρακάτω στοιχεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 1.283.000 ευρώ του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας:

 

Δύο (2) Λαπαροσκοπικοί Πύργοι ULTRA HD/4Κ για τις ανάγκες των Χειρουργικών Τμημάτων αποτελούμενους από κύριο Μόνιτορ, βοηθητικό Μόνιτορ, Ενδοσκοπική κάμερα, Οπτικές Λαπαροσκοπίου, Πηγή φωτισμού, Συσκευή Πνευμοπεριτοναίου, Συσκευή πλύσης, Τρόλεϊ μεταφοράς και τοποθέτησης εξαρτημάτων, Βοηθητικό τρόλεϊ για δεύτερη οθόνη, Διαθερμία, Ψηφιακός εκτυπωτής
Ένα (1) Ψηφιακό Ακτινολογικό c-arm για τις ανάγκες των Χειρουργικών και Ουρολογικών Τμημάτων
Ένα (1) Ψηφιακό Ακτινολογικό Σύστημα για το Ακτινολογικό Τμήμα 
Δέκα (10) νέες μονάδες για το Σύστημα Τεχνητού Νεφρού αιμοδιήθησης και on-line μεθόδων για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
Ένας (1) κεντρικός σταθμός με 8 monitors παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων για τις ανάγκες της ΜΕΘ της Καρδιολογικής Κλινικής
Ένα (1) αυτόματο σύστημα ταχείας ταυτοποίησης μικροβίων και μυκήτων με τη μέθοδο της σπεκτροφωτομετρίας μαζών (MALDI-ToF) για το Μικροβιολογικό Τμήμα
Ένα (1) σύστημα Ενδοσκοπικού Πύργου υψηλής ανάλυσης (High Definition) για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού-Ενδοσκοπικού Τμήματος
Ένα (1) Μηχάνημα υπερηχογραφίας καρδιολογικού για το ΤΕΠ

 

Μετά την αρχική ένταξη και χρηματοδότηση εξοπλισμού αξίας 4.000.000 ευρώ, η επιπρόσθετη χρηματοδότηση του εξοπλισμού αυτού θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το έργο, την αποτελεσματικότητα καθώς επίσης και το εύρος αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 

 

Η Διοίκηση του ΓΝΚ θέλει να ευχαριστήσει την Διοίκηση της 4ηςΥγειονομικής Περιφέρειας και το Υπουργείο Υγείας για την έγκριση σκοπιμότητας αγοράς του παραπάνω εξοπλισμού, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την έγκριση της πρότασης από την Περιφέρεια ΑΜΘ, καθώς επίσης και τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Μέτιο για την ταχύτατη ένταξη προς χρηματοδότηση του εξοπλισμού.

 

Α. Γ. Καρασαββόγλου

Διοικητής του ΓΝΚ