Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης επί των παρακάτω οδών λόγω εργασιών διαγράμμισης του μέτρου της Ελεγχόμενης Στάθμευσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017’’.

 

Συγκεκριμένα θα ισχύουν τα παρακάτω:  

 

 α) ►  Απαγόρευση της  στάσης-στάθμευσης στις οδούς  για  την  Τετάρτη  05-09-2018 από ώρα 07:00 π.μ.  μέχρι   ώρα    20:00 μ.μ. 

 

1

Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Δαγκλή ως   οδό Μητροπόλεως

2

Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από Εθνικής Αντίστασης ως  έως Ερυθρού Σταυρού 

3

Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από Φιλικής Εταιρίας ως Εθνικής Αντίστασης

4

Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από την οδό Φιλίππου μέχρι και την οδό Ελ. Βενιζέλου  

5

Το δεξί τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μητροπόλεως  μέχρι την οδό Δαγκλή

6

Το δεξί τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μητρ. Χρυσοστόμου  μέχρι την οδό Μητροπόλεως

7

Το δεξί  τμήμα της οδού Μητρ. Χυσοστόμου από την οδό Ερ. Σταυρού μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου 

8

Το δεξί  τμήμα της οδού Μητρ. Χυσοστόμου από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Ερυθρού Σταυρού

9

 

Το αριστερό τμήμα της οδού Δαγκλή από Ομονοίας ως Κων/νου Παλαιολόγου

10

Το αριστερό τμήμα της οδού Ρωμανού από Δαγκλή ως Κων/νου Τσολάκη

11

Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Κων/νου Παλαιολόγου από Δαγκλή ως Εθν. Μακαρίου 

12

Το δεξί τμήμα της οδού   Εθν. Μακαρίου από Κων/νου Παλαιολόγου μέχρι οδό Δαμιανού 

13

Το δεξί τμήμα της οδού  Εθν. Μακαρίου από Κων/νου Παλαιολόγου μέχρι Κύπρου 

14

Το δεξί τμήμα της οδού Κύπρου από  Εθν. Μακαρίου ως Δαγκλή

15

Το αριστερό τμήμα της οδού  Φιλίππου  από Μητροπόλεως ως Δαγκλή

16

Το αριστερό τμήμα της οδού Μητροπόλεως από Κύπρου ως Ελ. Βενιζέλου

17

Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Ηπείρου από Ερυθρού Σταυρού ως Βενιζέλου

18

Το αριστερό και δεξί τμήμα της παρόδου Βενιζέλου (ανώνυμη) από Ερυθρού Σταυρού ως Βενιζέλου

19

Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Μητροπόλεως από Εθνικής Αντίστασης ως Ερυθρού Σταυρού. 

20

Το δεξί και αριστερό τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρίας από Δαγκλή ως Μητροπολίτου Χρυσοστόμου

21

Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρίας από Μητροπολίτου Χρυσοστόμου ως Αβέρωφ

22

Το δεξί τμήμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου από Φιλικής Εταιρίας ως Ερυθρού Σταυρού

23

Το δεξί τμήμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου από Ερυθρού Σταυρού ως Εθνικής Αντίστασης. 

24

Το αριστερό  και δεξί τμήμα της οδού Μητροπόλεως7 από Κων. Παλαιολόγου  ως την οδό Κύπρου 

25

Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Κασσάνδρου8 από την οδό Εθν. Μακαρίου ως την οδό Κύπρου 

 

 

     για την Πέμπτη 06-09-2018 από ώρα 07:00 π.μ. μέχρι ώρα 20:00 μ.μ. 

 

 

1

Το δεξί τμήμα της οδού Κουντουριώτου από Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού ως Ομονοίας (Δικαστήρια) 

2

Το αριστερό τμήμα της οδού Ομονοίας από τα   Δικαστήρια   μέχρι την εκκλησία του Αγίου Παύλου. .  

3

 

Το δεξί τμήμα της οδού Κουντουριώτου από την Ομονοίας ως την Ύδρας

4

 

Το δεξί τμήμα της οδού Δοϊράνης από Βενιζέλου ως Ομονοίας.

5

Το  αριστερό τμήμα της οδού Βενιζέλου από Δοϊράνης ως Κουντουριώτου.

6

Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Αβέρωφ ως Εμπορική Τράπεζα

7

Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από   Παύλου Μελά ως Αβέρωφ

8

Το  αριστερό τμήμα της οδού Καράνου από Αμύντα ως Ίωνος Δραγούμη.

9

Το αριστερό τμήμα της οδού Ίωνος Δραγούμη από  Καράνου ως Αριστοτέλους

10

Το αριστερό και δεξί  τμήμα της οδού Ίωνος Δραγούμη από Ομόνοιας μέχρι Ελ. Βενιζέλου

11

Το δεξί και αριστερό τμήμα της Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από Γαλλικής Δημοκρατίας ως Ελληνικής Δημοκρατίας.

12

Το αριστερό τμήμα της οδού Αμύντα από Αριστοτέλους ως  Ολυμπιάδος

13

 

Το αριστερό τμήμα της οδού Αριστοτέλους από Ίωνος Δραγούμη ως Αμύντα

14

Το  δεξί τμήμα της οδού Ομονοίας από  Ίωνος Δραγούμη ως το Ναό του Αγίου Παύλου.  

15

Το αριστερό τμήμα της οδού  Φιλελλήνων από τη Βενιζέλου  ως Ερυθρού Σταυρού.

16

Το δεξί και αριστερό τμήμα της οδού Ύδρας εκτός από το τμήμα έμπροσθεν του ναού του Αγίου Νικολάου.   

 

 

Τέλος επισημαίνεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η ανάδοχος εταιρεία θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης.