Το  Ινστιτούτο  Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού  στα πλαίσια των συνεχών και άοκνων προσπαθειών του για  την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και πολιτισμικού προϊόντος της περιοχής μας με άξονα την καλλιέργεια, μεταποίηση, εμπορία των καπνών και την διάσωση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς, συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Καβάλας και την Δημωφέλεια θεματική έκθεση της Συλλογής Γιώργου Θωμαρέη με πλήρη εκθέματα της TURMAC,  παλιάς καπνεμπορικής εταιρείας με αρχική έδρα αυτής την πόλη της Καβάλας, στον χώρο που έκτισε η TURMAC και ο ιδιοκτήτης της Kiazim Εmin Bey, την Δημοτική Καπναποθήκη. 

Σκοπός είναι, όπως ανακοινώθηκε και στα εγκαίνια της έκθεσης, η αγορά της Συλλογής από τον ΙΚΚΙΚ, κατόπιν εκτίμησης πιστοποιημένου ειδικού εκτιμητή, και η παραχώρησή της στο Νέο Μουσείο Καπνού. 

Η έκθεση έληξε με μεγάλη επιτυχία και αφιερώθηκε στον έγκλειστο επίτιμο δημότη της Καβάλας και ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Osman Kavala, τον οποίο σκοπεύουν να επισκεφθούν μέλη του Ινστιτούτου.

ΤΟ Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.