Η «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες» βρέθηκαν στο επίκεντρο διημέρου σεμιναρίου που διοργανώνει το Επιμελητήριο Καβάλας την Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος βήματα και ως εκ τούτου χάσιμο χρόνου και χρημάτων.

 

Στην ύλη των σεμιναρίων περιλαμβάνονται και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λπ.

Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.

Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών. Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).

Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες, θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.

Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.

Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.

Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών. Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λπ.

Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λπ.) Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων.

Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.