Με δυο πρώτα βραβεία επέστρεψε η αποστολή του ΤΕΙ ΑΜΘ από την  Coibra της Πορτογαλίας, όπου είχε λάβει μέρος στην συνάντηση του πανευρωπαϊκού δικτύου ΕΤΑΡ για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στο δίκτυο αυτό το ΤΕΙ ΑΜΘ είναι το μοναδικό ελληνικό Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μεταξύ 18 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από 13 ευρωπαϊκές χώρες.

 

Τα βραβεία που απέσπασε το ΤΕΙ ΑΜΘ ύστερα από ενδελεχή χρηματοοικονομική ανάλυση μιας μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρίας (της εταιρίας Carrefour) είναι 1) της καλύτερης παρουσίασης εργασίας (παρουσίαση επαγγελματικού επιπέδου) και 2) της καλύτερης ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας.

 

Στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι οι διαγωνιζόμενες ομάδες αποτελούνταν από φοιτητές διαφορετικών χωρών, συνεργάστηκαν δηλ. πολλές χώρες ή και πανεπιστήμια σε κάθε ομάδα για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην ομάδα με την οποία απέσπασε τα βραβεία το ΤΕΙ ΑΜΘ υπό την επίβλεψη των καθηγητών Α. Μανδήλα και Μ. Τσοκτουρίδου, συμμετείχε η φοιτήτρια Ι. Κοτσαμπάση.

 

Το ΤΕΙ ΑΜΘ συμμετέχει τα τελευταία χρόνια με ολιγομελής ομάδες εξαιτίας των χρόνιων οικονομικών δυσκολιών του δημοσίου, παρ’ όλ΄ αυτά όμως, κι αυτό οφείλουμε να το επισημάνουμε, καταφέρνει να αποσπάσει πάντα πρώτα βραβεία και διακρίσεις.  

 

Του χρόνου η σημαντική αυτή συνάντηση του δικτύου ΕΤΑΡ θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα.