Κύριοι Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας γνωρίζουμε ότι ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας απαριθμεί πεντακόσια (500) ενεργά μέλη (Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Πυροσβέστες). Από της ιδρύσεώς του, το έτος 1999, συμμετέχει με τα μέλη του σε όλες τις πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Νομό Καβάλας με γνώμονα την δημιουργία σχέσεων των αποστράτων με τους εν ενεργεία συναδέλφους και πολίτες, καθώς και την προσφορά υπηρεσιών για το καλό των πολιτών και κατ’ επέκταση του Νομού Καβάλας.

Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χαιρετίζουμε την απόφαση που πήρατε μαζί με τους Επιτελείς του Λιμενικού Σώματος στο να παραμείνει η 2Η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος στην Καβάλα και ότι δεν εξετάζετε πλέον το ενδεχόμενο μεταφοράς της. Μια απόφαση σωστή διότι η 2Η ΠΕΔΙΛΣ είναι μια Διοικητική – Επιτελική Υπηρεσία και η θέση της σωστά βρίσκεται στην Καβάλα, διότι α) η Καβάλα βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο της περιοχής δικαιοδοσίας της 2Η ΠΕΔΙΛΣ, από Ανατολικά προς Δυτικά της Βορείου Ελλάδος και β) η Καβάλα βρίσκεται στα Βορειοανατολικά σύνορα της Χώρας όπου σε μια ενδεχόμενη περίοδο κρίσης που θα χρειαστεί να συνεργαστεί με το 4ο Σώμα Στρατού το οποίο βρίσκεται στην Ξάνθη, αυτό βρίσκεται σε μια απόσταση μόλις μισής ώρας από την Καβάλα, και θα μπορούν από κοινού να συνεργαστούν και να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο πρόβλημα και κάθε κρίση που θα προκύψει.

Τώρα ερχόμαστε στο πρόβλημα στέγασης της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ και την μετεγκατάστασή της σε Δημόσιο Κτήριο χωρίς μίσθωμα.

Παρ’ όλες  τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια από  τον εκάστοτε Περιφερειάρχη Λιμενικού Σώματος, από το Σωματείο μας και από τους λοιπούς φορείς της πόλης της Καβάλας, δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί ένας δημόσιος χώρος προς παραχώρηση στην Υπηρεσία της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ χωρίς μίσθωμα, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα από την ίδρυσή της το 2001 να καταβάλει για ενοίκιο ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για τα σημερινά δεδομένα, την στιγμή που οι ανάγκες της χώρας δοκιμάζονται εν μέσω κρίσης και η ανάγκη εξοικονόμησης χρηματικών πόρων είναι πιο αναγκαία από ποτέ.   

 Όσων αφορά την ύπαρξη δημοσίων χώρων προς παραχώρηση χωρίς μίσθωμα στην Υπηρεσία της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε πως υπάρχουν αρκετά κτήρια στην πόλη της Καβάλας τα οποία σαπίζουν και καταρρέουν, αλλά λύση δεν δύνεται, διότι υπάρχουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις μεταξύ των Υπουργείων όπου ανήκουν και δεν υπάρχει σχετική βούληση για να ξεπεραστούν προκειμένου να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα στέγασης της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ και κατ΄ επέκταση να σταματήσει η τόσο βαριά οικονομική επιβάρυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναλύοντας τα παραπάνω Δημόσια Κτήρια που υπάρχουν διαθέσιμα στην πόλη της Καβάλας  που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στο Λιμενικό Σώμα για να στεγάσουν χωρίς μίσθωμα την 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ, εμείς προτείνουμε τρία (3) εξ αυτών τα οποία είναι άδεια την τελευταία δεκαετία και σαπίζουν και καταρρέουν την στιγμή που η Υπηρεσία της  2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ συνεχίζει να καταβάλει ένα τεράστιο οικονομικό ποσό για την ενοικίασή της.

 Τα κτήρια που θα μπορούσαν να στεγάσουν την 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ είναι:

 α) Το κτήριο των παλαιών δικαστηρίων Καβάλας, ένα κτήριο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, πληροί τις προδιαγραφές, και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καβάλας.

 β) Το κτήριο του παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας και συγκεκριμένα το κτήριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία του Νοσοκομείου σε ξεχωριστό οίκημα από αυτό του Νοσοκομείου, το οποίο και αυτό πληροί της προδιαγραφές  και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και

 γ) Το κτήριο της παλαιάς Στρατολογίας Καβάλας το οποίο βρίσκεται δίπλα και σε ξεχωριστό και ανεξάρτητο χώρο από το εγκαταλειμμένο στρατόπεδο «ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», το οποίο πληροί τις προδιαγραφές από κάθε άλλο κτήριο και ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

   

Από τα τρία (3) παραπάνω προαναφερόμενα κτίρια το πιο ιδανικό και κατάλληλο για στέγαση 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ, από άποψη χώρων και γραφειοκρατικής διαδικασίας παραχώρησης-μεταβίβασης στο Λιμενικό Σώμα, είναι το κτίριο της παλαιάς Στρατολογίας Καβάλας το οποίο με την βούληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη ΚΑΜΜΕΝΟΥ, μπορεί να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής  για την δωρεάν και χωρίς μίσθωμα, στέγαση της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ.

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας, σας παρακαλούμε όπως δείξετε την δέουσα προσοχή και ενδιαφέρον, στο εδώ και χρόνια πρόβλημα στέγασης της 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ, μιας και ως πρώην Υπουργός Ναυτιλίας γνωρίζεται τα θέματα που απασχολούν το Λιμενικό Σώμα και πάντα δύναται λύσεις για αυτά, έτσι και τώρα μαζί με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και με τους άλλους φορείς του Υπουργείου και των τοπικών φορέων της πόλης της Καβάλας, να λάβετε πρωτοβουλίες και να δώσετε την ιδανική λύση, παραχωρώντας το συγκεκριμένο κτήριο στο Λιμενικό Σώμα προς στέγαση 2ΗΣ ΠΕΔΙΛΣ,  μια ενέργειά σας η οποία θα χειροκροτηθεί και θα εκτιμηθεί από όλους τους φορείς του Νομού Καβάλας και κατ΄επέκταση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.-

 

                                            

                                                              Με εκτίμηση 

                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Κιοσσές Ηλίας                                                                                  Πόντικας Χρήστος

Υπαστυνόμος ε.α.                                                                            Υπαστυνόμος ε.α.