Χθες υπήρξε νέα επίσκεψη κλιμακίου της Τ.Ε. Καβάλας του ΚΚΕ στον χώρο καταυλισμού προσφύγων που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο εγκαταλειμμένο νταμάρι στην ανατολική είσοδο στη πόλη, και οφείλουμε να σας θέσουμε υπόψη τα εξής:

Κατά την εκτίμησή μας ο χώρος αυτός είναι πράγματι παντελώς ακατάλληλος για φιλοξενία προσφύγων, οι μισοί από τους οποίους είναι μάλιστα παιδιά κάθε ηλικίας, και έξω από επιμέρους συμπληρώσεις, όπως στο θέμα του φωτισμού, δεν επιδέχεται καμιά περαιτέρω σημαντική βελτίωση, όσες προσπάθειες και αν καταβάλλει ο στρατός. Το λιγότερο που μπορεί κανείς να πει είναι ότι μπαίνοντας στο καλοκαίρι η στέγαση και διαβίωση σε σκηνές θα γίνεται ολοένα και πιο αφόρητη και επικίνδυνη από άποψη υγείας. Επιβάλλεται συνεπώς η διάλυση του καταυλισμού και μεταφορά των προσφύγων σε στεγασμένους και με κατάλληλες υποδομές χώρους.

Εν πάση περιπτώσει –και για το εξαιρετικά σύντομο διάστημα που ο εν λόγω καταυλισμός θα λειτουργεί, πρέπει επειγόντως:

1) Να εξασφαλιστεί περισσότερη και καλύτερη τροφοδοσία, αρχής γενομένης με την παροχή παιδικών τροφών.

Επίσης καλοκαιρινός ρουχισμός.

2) Να εγκατασταθεί ιατρείο με προσωπικό και ανάλογη υποδομή, με ευθύνη του αντίστοιχου Υπουργείου.

3) Να δημιουργηθεί στην πόλη μία δημόσια υποδομή συγκέντρωσης και διανομής στους πρόσφυγες της κάθε είδους υλικής βοήθειας.

4) Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και άλλες οργανώσεις που έχουν αντικείμενο την απασχόληση παιδιών, να διαμορφωθεί υποδομή κα  πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των προσφυγόπαιδων του χώρου.

Γενικότερα ακόμα η θέση μας για την αντιμετώπιση σε εθνική βάση του προβλήματος είναι:

Να δημιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς ανοιχτοί και δημόσιοι προσωρινοί χώροι υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων, που θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Σε αυτούς να παρέχεται ιατροφαρμακευτική φροντίδα, δωρεάν σίτιση και στέγαση, διερμηνεία και νομική αρωγή. Να υπάρξει ειδική μέριμνα από κρατικούς φορείς για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες, μητέρες και παιδιά, θύματα κυκλωμάτων δια-κίνησης ανθρώπων.

Άμεσα μέτρα με κρατική ευθύνη, για τη δημιουργία ανθρώπινων όρων και χώρων προσωρινής φιλοξενίας των χιλιάδων προσφύγων, αξιοποιώντας όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες, που θα λειτουργούν μόνο με ευθύνη του κράτους και όχι των διαφόρων ΜΚΟ και άλλων ανεξέλεγκτων δήθεν «αλληλέγγυων».

Να δοθεί άσυλο ή προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς στους πρόσφυγες και όσους προέρχονται από χώρες ιμπεριαλιστικού πολέμου, κατοχής ή εμφυλίων.

Έξω το ΝΑΤΟ, ο Frontex και οι άλλοι μηχανισμοί της ΕΕ από τη φύλαξη των συνόρων.

 

 

Καβάλα 14-4-2016

 

Για την Τ.Ε.

Ο Γραμματέας

Καταπόδης Βασίλης