Για την άδεια μητρότητας που δεν δικαιούνται οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί μιλάει η ΕΛΜΕ Καβάλας

 

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

 

Ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 20 Απρίλη, μας ενημέρωνε πως «όλες οι μανάδες, ανεξαρτήτως το πού εργάζονται, λαμβάνουν κρατική στήριξη για 9 μήνες».

 

Ξέχασε να πει πως σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί.

 

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα:

 

μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που είναι έγκυος δικαιούται εκτός από τους 2 μήνες άδειας τοκετού και τους 2 μήνες άδειας λοχείας,

 

μόνο 3,5 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου, την ίδια ώρα που και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα πλέον η άδεια ανατροφής τέκνου είναι 9 μήνες.

 

Για να φτάσει το 9μηνο, η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι να λάβει μετά την άδεια λοχείας και μετά την άδεια ανατροφής τέκνου μία γονική άδεια 4 μηνών, που όμως είναι άνευ αποδοχών.

 

Επίσης, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν την αναρρωτική τους άδεια.

 

Τα επιδόματα τοκετού και λοχείας δίνονται υπό την προϋπόθεση να έχει συμπληρωθεί ένας απαραίτητος αριθμός ενσήμων, θέτοντας εκτός περιπτώσεις γυναικών που εργάστηκαν μόνο μία χρονιά ως αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί.

 

Αν λάβουμε υπόψη το γερασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων μας και το γεγονός ότι κυρίως οι αναπληρώτριες μπορούν να κυοφορήσουν, αντιλαμβανόμαστε πως τέτοιου είδους εξαιρέσεις συμβάλλουν στην όξυνση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα.

 

Η ΕΛΜΕ Καβάλας απαιτεί:

 

•  9μηνη άδεια των αναπληρωτριών για την ανατροφή τέκνου.

 

•  Εξασφαλισμένα δικαιώματα στις αναπληρώτριες με επαπειλούμενη κύηση.

 

•  Επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες για όσο διάστημα δεν εργάζονται.

 

• Εξίσωση των αδειών των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

(δελτίο Τύπου)