γράφει ο

Κώστας Πασβάντης*

 

Όσον αφορά τα δάση οι υψηλές θερμοκρασίες συμβάλλουν στην αύξηση, την ένταση και τη συχνότητα των δασικών πυρκαγιών, και κατ΄ επέκταση συνδυαστικά στις πιθανές μεταβολές στη γεωγραφική κατανομή των δασικών ειδών. 

 

Επιπλέον, παρατηρούνται νεκρώσεις δέντρων και μείωση της ζωτικότητας τους ως αποτέλεσμα καταπόνησης από τη παρατεταμένη ξηροθερμική περίοδο.

 

Όσον αφορά το αστικό πράσινο (πάνω από το ½ του πληθυσμού στη χώρα μας ζει σε αστικές περιοχές), οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν τα δέντρα ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στους δρόμους σε σύγκριση με αυτά που βρίσκονται σε άλση ή πάρκα, με αποτέλεσμα την αύξηση των προσβολών από έντομα και την αύξηση των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών. 

 

Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες διεγείρουν τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα με αποτέλεσμα τα δέντρα της πόλης να γερνούν γρηγορότερα.

 

Εκ των ανωτέρω και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια πολλές περιοχές (βλ. Αττική) λόγω πυρκαγιών έχασαν το περιαστικό τους πράσινο, το οποίο συνέβαλε τοπικά στο μετριασμό των υψηλών θερμοκρασιών, και με δεδομένο ότι ο καιρός δεν μπορεί να αλλάξει απευθείας από τον άνθρωπο σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι υψηλές θερμοκρασίες θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, και η προστασία των δασών και του αστικού πρασίνου είναι αναγκαιότερη από ποτέ.

 

*Ο Κωνσταντίνος Πασβάντης, είναι Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος M.Sc. Ιδιώτης Μελετητής, Φρ. Παπαχρηστίδη 135 Ελευθερούπολη Καβάλας, τκ: 64100 τηλ/fax:2592022163 κιν: 6937142634

 

Πηγή: thrakinea.gr