Τα Δημοτικά συμβούλια νέων του Δήμου Παγγαίου και του Δήμου Καβάλας, συμμετείχαν στο πρόγραμμα JuniorXpress, που έχει σκοπό την προώθηση μιας φιλικής προς τα παιδιά τοπικής διακυβέρνησης, δίνοντας έμφαση σε μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, καθώς και σε παιδιά και εφήβους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Στις 29, 30 και 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου Junior Xpress, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 36 μελών από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων των δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Λάρισας, Καβάλας και Παγγαίου καθώς και εκπροσώπων των δήμων.

 

Σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παγγαίου αναφέρει τα εξής:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Παγγαίου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα JuniorXpress, το οποίο συντονίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

 

Υπόλοιποι εταίροι: Actionaid Ελλάς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Το Χαμόγελο Του Παιδιού, ο Δήμος Λαρισαίων, ο Δήμος Καβάλας, ο Δήμος Θέρμης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Βόλβης.

 

Σκοπός του Έργου JuniorXpress είναι η προώθηση μιας φιλικής προς τα παιδιά τοπικής διακυβέρνησης, δίνοντας έμφαση σε μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων, καθώς και σε παιδιά και εφήβους που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της αξιοποίησης 6 Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας (των Δήμων Λαρισαίων, Παγγαίου, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Βόλβης) και της διασύνδεσής τους με 9 Ελληνικούς Δήμους.

 

Στις 29, 30 και 31 Μαρτίου, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου Junior Xpress, πραγματοποιήθηκε τριήμερη εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή 36 μελών από τα Δημοτικά Συμβούλια Νέων των δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Λάρισας, Καβάλας και Παγγαίου καθώς και εκπροσώπων των δήμων.

 

Με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών και τη συμμετοχή τους σε αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους και την κοινότητά τους, την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων τους αλλά και την ενίσχυση των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εκπαιδεύτηκαν στις ακόλουθες θεματικές:

 

  • Εκπαίδευση πάνω στα δικαιώματα των παιδιών, με έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ώστε να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στις κοινότητες τους.
  • Ενημέρωση και οδηγίες εφαρμογής της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας: αρχές και κανόνες εφαρμογής, μηχανισμός αναφοράς περιστατικών και ο ρόλος των νεαρών προπονητών.
  • Mentoring: Εκπαίδευση στη διαδικασία της διαβούλευσης και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω βιωματικών και συμμετοχικών δράσεων.
  • Εκπαίδευση πάνω στην προσέγγιση των παιδιών που διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Εκπαίδευση στο συ-σχεδιασμό δράσεων για την πόλη μαζί με τα παιδιά

 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι νέοι μας, άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις στους διοργανωτές για τη συνέπεια, τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους. 

 

Ο Δήμαρχος Παγγαίου Αναστασιάδης Φίλιππος συγχαίρει και στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παγγαίου, έχοντας εμπιστοσύνη στη θέληση και τις δυνατότητες της νέας γενιάς.”