Τη δυνατότητα να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας ακόμη και για ένα μήνα για το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα τους που βρίσκεται σε καθεστώς ακινησίας έχουν όσοι θέλουν να φύγουν από το κλεινόν άστυ τις ημέρες του Πάσχα αλλά και όσοι σχεδιάζουν να μετακινηθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές. 

 

Η ΑΑΔΕ, άνοιξε την πλατφόρμα myCAR μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας για όσους μήνες θέλουν να το κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

 

Για παράδειγμα ο ιδιοκτήτης ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου με ετήσια τέλη 120 ευρώ, αν προχωρήσει σε ψηφιακή άρση της ακινησίας του οχήματός του για ένα μήνα, πχ. τον Μάιο ή τον Ιούνιο, θα πληρώσει τέλη κυκλοφορίας μόνο 10 ευρώ. 

 

Όταν όμως λήξει το διάστημα για το οποίο έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να θέσει ξανά σε ακινησία το αυτοκίνητό του για να μη βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο που ανέρχεται στο διπλάσιο των τελών κυκλοφορίας.

 

 

10+4 μυστικά

 

Όσοι θέλουν να κυκλοφορήσουν για έναν ή περισσότερους μήνες το αυτοκίνητό τους το οποίο έχει τεθεί σε ακινησία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 

1. Μέσω της πλατφόρμας myCar γίνεται ηλεκτρονική άρση ακινησίας, για επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ΙΧ, τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία ηλεκτρονικά. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής άρσης ακινησίας οχημάτων καταλαμβάνει τα οχήματα που εμφανίζονται «σε ακινησία» στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ, τα δε οχήματα αυτά καθώς και τα στοιχεία κυκλοφορίας τους βρίσκονται στην κατοχή των ιδιοκτητών τους.

 

2. Για την άρση της ακινησίας απαιτείται:

  • Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση ακινησίας ή των αναλογικών/μηνιαίων τελών κυκλοφορίας, που αναλογούν στο χρονικό διάστημα άρσης ακινησίας.
  • Η ύπαρξη ενεργού συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος. Ο έλεγχος ενεργού ασφαλιστηρίου συμβολαίου διενεργείται μέσω web service με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών.
  • Η υποβολή του αιτήματος άρσης ακινησίας. Η υποβολή αιτήματος άρσης ακόμα και εάν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και η ασφάλεια θεωρείται απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της άρσης ακινησίας. Αν δεν υποβληθεί το αίτημα, το όχημα παραμένει σε «ηλεκτρονική ακινησία» και επιβάλλονται οι κυρώσεις σε περίπτωση ελέγχου. Πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών που προβλέπονται επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ, και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

 

3. Σε αντίθεση με τις αιτήσεις για θέση του οχήματος σε ακινησία, στις αιτήσεις άρσης ηλεκτρονικής ακινησίας δεν προβλέπεται η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, σε περίπτωση που η αρχική αίτηση έχει οριστικοποιηθεί.

 

4. Οι κάτοχοι των οχημάτων δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους 2024, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. 

 

Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ..

 

5. Το δικαίωμα προσωρινής άρσης ακινησίας με πληρωμή αναλογικών τελών κυκλοφορίας ψηφιακής ή εκούσιας στη Δ.Ο.Υ.) χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους. Όσοι επιθυμούν να κινήσουν το όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήδη επιλεγμένο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση άρσης ακινησίας, θα πρέπει να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

 

6. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

 

7. Όταν λήξει το διάστημα κίνησης για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να τεθεί άμεσα σε ψηφιακή ακινησία και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα ή την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα, εφόσον η τελευταία μέρα είναι αργία.

 

8. Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή κάτοχος επιλέξει να θέσει το όχημά του σε ακινησία πριν την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, λόγω άρσης της ακινησίας, δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης.

 

9. Μόνη περίπτωση, για την εκ νέου άρση της ακινησίας είναι εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των τελών κυκλοφορίας που έχει αναλογικά ήδη καταβληθεί.

 

10. Για τα οχήματα των οποίων τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη ή κατόχου, η άρση ακινησίας πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ., ενώ η εκ νέου θέση σε ακινησία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

 

11. Ειδικά στην περίπτωση αποβιώσαντος ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη ή κατόχου και μόνο εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβίβαση του οχήματος στους κληρονόμους, η θέση ή η άρση της ακινησίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στη Δ.Ο.Υ.

 

12. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του οχήματος, θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες είτε πρόκειται να τεθεί το όχημα σε ψηφιακή ακινησία είτε πρόκειται να γίνει άρση αυτής.

 

13. Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία, εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε διαφορετικό του αρχικού δηλωθέντος, σημείο, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

 

14. Η εκπρόθεσμη θέση σε ακινησία ή μη θέση σε ακινησία, επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων αυτών.

 

 

Πηγή: tovima.gr - Μαρία Βουργάνα