«2η SYNERGIA Ενδοπεριφερειακής Προώθησης Τοπικών Προϊόντων του ∆ιατροφικού Τοµέα της Περιφέρειας ΑΜΘ».

 

Το Επιµελητήριο Καβάλας µέλος του δικτύου Ολοκληρωµένης Επιχειρηµατικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, σας ενηµερώνει ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΑΜΘ) στο πλαίσιο της πολιτικής της για την διαµόρφωση της ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονοµικής αλληλεγγύης, αποφάσισε την σύζευξη προϊόντων της ΑΜΘ µε τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης και τους χώρους αναψυχής και κυρίως τους φορείς της κατανάλωσης.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή οργανώνεται η 2η SYNERGIA Προώθησης Τοπικών Προϊόντων στις 9-10 Απριλίου 2016. Στην 2η SYNERGIA οργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις µεταξύ των οποίων:

 

1. Παρουσίαση – έκθεση τοπικά παραγόµενων προϊόντων (όχι εµπορευόµενων και αντιπροσωπευόµενων).

2. Ηµερίδα ανταλλαγής απόψεων θεµελίωσης της ενδοπεριφερειακής επαγγελµατικής συνεργασίας και παραγωγής δικτυώσεων.

3. Παρουσίαση της Θρακο-Μακεδονικής Κουζίνας.

 

Προσκαλούµε όλους εσάς τους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις τυποποίησης ντόπιων προϊόντων, τους µεταποιητές –παραγωγούς τοπικών βιοµηχανικών προϊόντων, επιχειρηµατίες χώρων εστίασης και αναψυχής, ανεξαρτήτως τοµέα δραστηριότητας, τους υπευθύνους αγορών, οι οποίοι σε ειδικά διαµορφωµένα τραπέζια συναντήσεων στο Εκθεσιακό –Απ. Μαρδύρης, στις 9-10 Απριλίου µπορούν να έχουν τις επιθυµητές ξεχωριστές συναντήσεις µεταξύ τοπικών προϊόντων (ΑΜΘ) και υπευθύνων των αγορών.

 

Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραµµα. Επιθυµητή είναι η συµπλήρωση µιας φόρµας ζήτησης και προσφοράς που θα διατίθεται τυποποιηµένη από το Επιµελητήριο Καβάλας. Οι χώροι έκθεσης των προϊόντων θα διατεθούν δωρεάν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στον εκθεσιακό χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου του Εµπορικού Επιµελητηρίου Καβάλας στην Ν. Καρβάλη –Απ. Μαρδύρης. Οι διαστάσεις των χώρων που διατίθενται είναι από 12τµ, 24, 36, 48, 60, κλπ.

 

Επίσης οι δωρεάν παροχές του χώρου περιλαµβάνουν: φωτισµό, εξαερισµό, ψύξη –θέρµανση, ασύρµατο Wi-Fi, παροχή ρεύµατος 800 Watt. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν τις φόρµες συµµετοχής, έως τις 17 Μαρτίου 2016. Παρακαλούµε επίσης να µας γνωρίσετε εάν επιθυµείτε να µετάσχετε στην εκδήλωση µε κάθε πρόσφορο τρόπο.

 

Είµαστε στην διάθεσή σας για συνεργασία και ευελπιστούµε στην αθρόα συµµετοχή στην οργάνωση.

 

Πληροφορίες:

 

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Κο Γ. Αγγελάκη, τηλ 2510-291275, κιν. 6974700018, φαξ 2510-834369

 

Για τεχνικά θέµατα: κο Αν. Μεταξά κιν. 6944695315

 

Επιµελητήριο Καβάλας 2510-222212 κα Σ. Μαυροµµάτη (εσωτ.4)

 

Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης