Την Παρασκευή 12 Απριλίου ο Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Περάμου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Παγγαίου, Φίλιππο Αναστασιάδη.

 

Συζητήθηκαν θέματα καθημερινότητας που απασχολούν τους επαγγελματίες της Νέας Περάμου.

 

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Νέας Περάμου αναλυτικά αναφέρει:

 

Θέσαμε προτάσεις που αφορούν το μέλλον, για τα οποία ζητήσαμε την θέση της διοίκησης.

 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Παγγαίου ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αθλητισμού Μποσμπότης Χρήστος ,ο πρόεδρος της μόνομετοχικής του Δήμου Παγγαίου Μήτρου Τάσος και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Περάμου Μεταξάς Τάσος.

 

Επιγραμματικά τα ζητήματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

 

1. Η εντατικοποίηση αποκομιδής των απορριμμάτων, ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης και το  συχνότερο πλύσιμο των κάδων.

 

2. Το εμπορικό κέντρο και όλη η παραλιακή ζώνη όπου υπάρχει επαγγελματική δραστηριότητα να φροντίζεται επιμελώς και να παρουσιάζει αξιοπρεπή εικόνα και τους χειμερινούς μήνες. Το θέμα αυτό αφορά και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εποχιακά τους θερινούς μήνες.

 

3. Σήμανση στην παραλιακή οδό Νίκης η οποία θα υποδεικνύει στους οδηγούς τους ελεύθερους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν σε σημεία όπως όπισθεν "Γουντσίδη" και "Μπαλκιζα".Οι χώροι στάθμευσης στην παραλιακή ζώνη που είναι είτε ιδιωτικά οικόπεδα που παραχωρήθηκαν προσωρινά στο Δήμο προς εξυπηρέτηση των οχημάτων, είτε είναι κοινόχρηστοι χώροι που δεν μπορούν να γίνουν οργανωμένοι χώροι στάθμευσης με αντίτιμο να φωτιστούν και να παρέχουν το αίσθημα ασφάλειας στον επισκέπτη που θέλει να σταθμεύσει.

 

4. Προτείναμε χώρους φορτοεκφόρτωσης στην Οδό Νίκης οι οποίοι θα εξυπηρετούν τα καταστήματα (εσοχές τελωνείο, Φαρμακείο Βασιλειάδη,"Ζαχαροπλαστείο Ελίτ","Ταβέρνα Μουράγιο") οι οποίοι όμως θα λειτουργούν υποχρεωτικά με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο θα αναγράφεται ώστε να χρησιμοποιούνται γι'αυτό το λόγο. Επιπλέον οι θέσεις φορτοεκφόρτωσης που αιτούνται επαγγελματίες σε άλλα σημεία, υποχρεωτικά να εξυπηρετούν και τα παρακείμενα καταστήματα και να μην είναι ιδιωτικές.

 

5. Αναβάθμιση του διαδικτυακού τόπου ‘Visit pageo’ , προβολή αυτού και ταχύτερη καταχώρηση επαγγελματιών που αιτήθηκαν προβολή.

 

6. Σε συνέχεια της ανάπλασης της οδού Αγίου Νικολάου η οποία έχει σχεδιαστεί να ακολουθήσει  μελέτη για τις υπόλοιπες οδούς του εμπορικού κέντρου.  Ζητήθηκε να γίνει διαβούλευση με τους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες ώστε μελλοντικά η στάθμευση και η κίνηση στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους να μειωθεί και παράλληλα να γίνει η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.

 

7. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.

 

8. Καθιέρωση πολιτιστικής νύχτας τον Ιούνιο με συμμετοχή όλων των τοπικών συλλόγων και ελεύθερη συναυλία στην κεντρική πλατεία

 

9. Ίδρυση πρότυπης Λαϊκής Αγοράς

 

10. Παράλληλα με την ραγδαία οικιστική ανάπτυξη έργα οδοποιίας φωτισμού πεζοδρομίων όπου είναι απαραίτητο.