Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο πρόεδρος της, ο δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης, τονίζουν την αντίθεση τους για τη συνένωση των Δ.Ε.Υ.Α σε μια ανά Περιφέρεια αλλά και την αντιπρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε  για συνένωση των ΔΕΥΑ σε νομαρχιακό επίπεδο καθώς και οποιαδήποτε πρόταση που περιέχει τον όρο αναγκαστική ή υποχρεωτική συνένωση.

 

 

H ανακοίνωση της ένωσης αναφέρει τα εξής:

“Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατά τη συνεδρίαση της 03ης/04/2024, έχοντας υπόψη, τη μελέτη που εκπονήθηκε από κοινή επιστημονική ομάδα της Κ.Ε.Δ.Ε-Ε.Δ.Ε.Υ.Α-Ε.Ε.Τ.Α.Α, με τίτλο «Πρόταση Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Πολιτικής Ύδρευσης και Αποχέτευσης με παρόχους των υπηρεσιών τις Δ.Ε.Υ.Α και τους Δήμους» σε συστηματική διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε και τον Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε.Υ.Α,  τη σχετική απόφαση 72/27-03-2024 του Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε , με την οποία ενέκρινε τα προτεινόμενα στη μελέτη,  κλήθηκε να απαντήσει:

 

  • Εάν συμφωνεί με την προαναφερθείσα απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε
  • Εάν συμφωνεί με  τη συνένωση των  Δ.Ε.Υ.Α όπως προτείνεται

 

 Στην αριθμ. 35/2024 ομόφωνη απόφασή του, αναφέρει:

 

«Διαφωνούμε απόλυτα με την κυβερνητική πρόθεση για συνένωση των Δ.Ε.Υ.Α σε μια ανά Περιφέρεια αλλά και την αντιπρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε  για συνένωση των ΔΕΥΑ σε νομαρχιακό επίπεδο καθώς και οποιαδήποτε πρόταση που εμπεριέχει τον όρο αναγκαστική ή υποχρεωτική συνένωση.

 

Οι Δ.Ε.Υ.Α αποτελούν δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και σε όσους δήμους λειτουργούν, πέραν της διαχείρισης και διασφάλισης του πόσιμου ύδατος που παρέχουν στους δημότες, όπως και σε όσους ασκούν δραστηριότητες εντός του κάθε Δήμου, επιτελούν και κοινωνικό έργο. 

 

Είναι βέβαια άγνωστο αυτό σε πολλούς συναδέλφους που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α ή δεν διαχειρίζεται ο Δήμος τους λόγω μεγέθους απευθείας την παροχή ύδατος, ωστόσο ψηφίζουν ΣΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Ε ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για να εφαρμοστούν σε εμάς.

 

Η μόνη περίπτωση για αναγκαστική συνένωση των δημοτικών επιχειρήσεων που δεν δημιουργεί νομικά και λειτουργικά  προβλήματα προϋποθέτει τη συνένωση των Δήμων. 

 

Με κανέναν άλλο  μοντέλο διαχείρισης δεν μπορεί να γίνεται αναγκαστική συνένωση η οποία θα αποφασίζει για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την τιμολογιακή πολιτική ή τις προτεραιότητες των υπολοίπων.

 

Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως μπορεί να γίνει η οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική εξυγίανση και αυτοτέλεια των επιχειρήσεων αυτών, με ποιες συντονισμένες ενέργειες και σε πόσο χρόνο, αρκεί να το θέλουν και να νομοθετήσουν για αυτό. Σε αυτή την κατεύθυνση έπρεπε να κινηθεί και η πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε και όχι στην αντιπρόταση με μόνη διαφορά το μικρότερο σχήμα, δεν ήταν θέμα μεγέθους.

 

Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις που επιβίωναν επί οικονομικής κρίσης (πολλές δε χωρίς να μεταφέρουν πρόσθετα βάρη στους δημότες τους), επιβίωσαν επίσης με την πρόσφατη ενεργειακή κρίση και αντί της αναμενόμενης κρατικής βοήθειας βρίσκονται μπροστά σε πρόθεση για την δημιουργία ενός νέου μοντέλου, αφού στους δήμους που λειτουργούν Δ.Ε.Υ.Α γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι οδηγεί σε βέβαιο αδιέξοδο.

 

Αναζητώντας λοιπόν τι μπορεί να προκύψει αμέσως μετά και επειδή μας έχουν ήδη απορρίψει την όποια βιώσιμη πρόταση μελέτη ή επιχειρήματα, των Δήμων που λειτουργούν δίκτυα ή Δ.Ε.Υ.Α (αν και γνωρίζουν καλά πως μπορεί να πετύχουμε αφού αυτό αποτελεί την καθημερινότητα μας με την οποία μας κρίνουνε οι δημότες), η μόνη διέξοδος που μεθοδικά οδηγείται η κατάσταση είναι η παραχώρηση σε ιδιώτες, που όπως φαίνεται είναι από την  αρχή της διαδικασίας και  αντικειμενικά ο στόχος.

 

Στην Π.Ε.Δ ΑΜ-Θ, αξιότιμοι κύριοι, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κανένα σχέδιο με όποιο μανδύα έρχεται ή με οποία τυπική νομιμοποίηση αφού εμείς οι δήμαρχοι έχουμε την υποχρέωση να παραδώσουμε τους δήμους μας όπως τους παραλάβαμε χωρίς να παραχωρήσουμε κανένα δικαίωμα ή  αρμοδιότητα. Καμιά συναίνεση σε σχέδια που φέρουν έστω και την υποψία για αδιέξοδο στην διαχείριση ή την  παραχώρηση του  κοινωνικού αγαθού που αποτελεί για όλους εμάς το πόσιμο νερό και η πολιτική της διαχείρισης του. Οι δημότες μας δεν πρόκειται με την συναίνεση μας να ΠΟΥΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ.»

 

Ζητεί:

  • Να παραμείνει το ισχύον καθεστώς  λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. Η δυνατότητα εθελούσιας συνένωσης ΔΕΥΑ υπάρχει.
  • Να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, που θα αντιστοιχεί  στην τρέχουσα δημοτική περίοδο,  κατά το οποίο η πολιτεία θα συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α  με την ανάλογη χρηματοδότηση,  όπως κάλυψη ενεργειακού κόστους, δυνατότητα επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων  των χρεωμένων  Δ.Ε.Υ.Α, για να οδηγηθούν στην εξυγίανση, δυνατότητα  εύκολης πρόσληψης προσωπικού, λόγω της ανταποδοτικότητας των υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. 
  • Να υπάρξει ο χρόνος διαβούλευσης με τους  Δήμους που λειτουργούν Δ.Ε.Υ.Α και με τη σύνταξη ενός οδικού χάρτη  τεκμηριωμένου  και αποδεκτού, να συμφωνήσουμε στην προσπάθεια εξυγίανσης που θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι, με χρονοδιάγραμμα που θα λήγει με αυτή την δημοτική θητεία. Κατόπιν σε όσους δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα να προβλέπονται μέτρα.”