Ανακοινώνεται ότι λόγω των απαραίτητων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης θα διακοπεί η παροχή νερού την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, από ώρα 08:00 έως 14:30, στο Παληό Καβάλας.